Ulkopoliittisen instituutin hallitus on valinnut instituutin johtajaksi valtiotieteen
tohtori Teija Tiilikaisen. Hänen viisivuotinen johtajakautensa alkaa 1.1.2010.

Teija Tiilikainen on tällä hetkellä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimusverkoston
johtaja. Hän on aiemmin työskennellyt myös ulkoasiainministeriön poliittisena
valtiosihteerinä.