Alkuvuoden 2010 suomalainen EU-keskustelu kimpoili lautaskiistasta ilmastokysymyksiin ja talouskriisin ratkaisukeinoihin. Ulkopoliittisen instituutin yhteenveto kattaa nämä EU-keskustelun keskeisimmät kysymykset. Englanninkielinen yhteenveto on osa loppukesällä 2010 ilmestyvää yhteiseurooppalaista julkaisua EU-27 Watch No. 9, joka pyrkii selventämään keskeisiä EU:n politiikkaan ja integraatioon liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Raportin tekoon osallistuu toimijoita kaikista EU:n jäsenvaltiosta sekä Kroatiasta ja Turkista, ja sen tavoitteena on antaa kattava kuva kunkin maan EU-keskustelusta.

EU-27 Watchia toimittaa saksalainen tutkimusinstituutti The Institute for European Politics (IEP).

EU-27 Watch No. 9 Finland (Suomen osio)

Linkki koko raporttiin EU-27 Watchin verkkosivuilla