ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

on
eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton valtion tutkimuslaitos, jonka
tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa
kansainvälisistä poliittisista ja taloudellisista suhteista sekä
Euroopan unionin asioista. Tutkimustyönsä ja asiantuntemuksensa kautta
instituutti tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä edistää
aihepiireistä käytävää keskustelua kotimaassa ja kansainvälisesti.  

Ulkopoliittisessa instituutissa on haettavana 1.1.2010 lukien

JOHTAJAN VIRKA

Säädettynä
kelpoisuusvaatimuksena johtajan virkaan on tohtorin tutkinto tai
tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvä perehtyneisyys
tutkimuslaitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito
ja -kokemus. Johtajaksi voidaan nimittää muukin kuin Suomen kansalainen.

Johtaja
vastaa kokonaisvaltaisesti instituutin tuloksellisesta toiminnasta ja
sen kehittämisestä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää
laaja-alaista asiantuntemusta, hyvää kansainvälistä kokemusta mieluiten
tutkimukseen liittyvissä tehtävissä sekä näyttöä tuloksellisesta
johtamisesta. Erinomainen yhteistyökyky ja kokemus yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta sekä think tank – tyyppisten organisaatioiden
toiminnasta ovat eduksi.

Virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi vuoden 2014 loppuun.  Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa.

Johtaja
on virkasuhteessa eduskuntaan ja henkilön, jota esitetään
nimitettäväksi virkaan, on annettava eduskunnan virkamiehistä säädetyn
lain (1197/2003) 13 §:n tarkoittama selvitys sidonnaisuuksistaan ennen
nimittämistä.

Instituutin hallitukselle osoitetut hakemukset
pyydetään toimittamaan viimeistään 12.6.2009 klo 16.15 mennessä
osoitteella Ulkopoliittinen instituutti, PL 400, 00161 Helsinki
(käyntiosoite: Kruunuvuorenkatu 4, Helsinki). Hakemukset voi toimittaa
määräajassa myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@upi-fiia.fi .
Hakemuksia ei palauteta.

Hakemusasiakirjoihin pyydetään
liittämään ansioluettelo (enintään viisi sivua), joka sisältää
merkittävimmät tieteelliset ansiot sekä muut pätevyyttä ja
ansioituneisuutta osoittavat näytöt, joihin hakija haluaa vedota.
Lisäksi pyydetään lähettämään alustava suunnitelma siitä, miten hakija
kehittäisi instituutin toimintaa (enintään kaksi sivua).

Lisätietoa
Ulkopoliittisen instituutin tutkimuksesta ja toiminnasta
www.upi-fiia.fi. Henkilökohtaiset haastattelut on tarkoitus pitää
elokuussa 2009. Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen puheenjohtaja
ministeri Antti Tanskanen puh 0206 111 790 sekä hallintojohtaja Juha
Sarkio 0206 111 702.