ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton valtion tutkimuslaitos,jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä poliittisista ja taloudellisista suhteista sekä Euroopan unionin asioista. Tutkimustyönsä ja asiantuntemuksensa kautta instituutti tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä edistää aihepiireistä käytävää keskustelua kotimaassa ja kansainvälisesti.

Ulkopoliittisessa instituutissa on haettavana 1.1.2015 lukien

JOHTAJAN VIRKA

Säädettynä kelpoisuusvaatimuksena johtajan virkaan on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvä perehtyneisyys tutkimuslaitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus. Johtajaksi voidaan nimittää muukin kuin Suomen kansalainen.

Johtaja vastaa kokonaisvaltaisesti instituutin tuloksellisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta, hyvää kansainvälistä kokemusta mieluiten tutkimukseen liittyvissä tehtävissä sekä näyttöä tuloksellisesta johtamisesta. Erinomainen yhteistyökyky ja kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä think tank – tyyppisten organisaatioiden toiminnasta ovat eduksi.

Virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi vuoden 2019 loppuun. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa.

Johtaja on virkasuhteessa eduskuntaan ja henkilön, jota esitetään nimitettäväksi virkaan,on annettava eduskunnan virkamiehistä säädetyn lain (1197/2003) 13 §:n tarkoittama selvitys sidonnaisuuksistaan ennen nimittämistä.

Instituutin hallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 4.4.2014 klo 16.15 mennessä osoitteella Ulkopoliittinen instituutti, PL 400, 00161Helsinki (käyntiosoite: Kruunuvuorenkatu 4, Helsinki). Hakemukset voi toimittaa määräajassa myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@fiia.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakemusasiakirjoihin pyydetään liittämään ansioluettelo (enintään viisi sivua), joka sisältää merkittävimmät tieteelliset ansiot sekä muut pätevyyttä ja ansioituneisuutta osoittavat näytöt, joihin hakija haluaa vedota. Lisäksi pyydetään lähettämään alustava suunnitelma siitä, miten hakija kehittäisi instituutin toimintaa (enintään kaksi sivua).

Henkilökohtaiset haastattelut on tarkoitus pitää toukokuussa 2014. Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen puheenjohtaja ministeri Antti Tanskanen puh (09) 432 7790 sekä eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio puh (09) 432 2201.