Ulkopoliittinen instituutti on saanut tutkimusmäärärahaa Maanpuolustuksen tieteelliseltä neuvottelukunnalta (MATINE) ja Huoltovarmuuskeskukselta (HVK) kahteen toisiaan tukevaan tutkimushankkeeseen. Tutkimushankkeet toteutetaan yhteisprojektina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun (kansainvälinen politiikka) kanssa ajalla 1.1.2013- 31.1.2014.

MATINEn rahoittamassa tutkimushankkeessa analysoidaan strategisen painopistealueen muutosta, jossa alueellisuutta korostavasta geopolitiikasta on siirrytty kohti globaalien yhteiskäytöllisten toimintaympäristöjen – merialueiden, ilmatilan, avaruuden, ja maailmanlaajuisten tietoverkkojen – geopolitiikkaa sekä tämän muutoksen vaikutuksia Suomelle. Tutkimushankkeen erityinen painotus on globaalin ja Suomen turvallisuudelle olennaisen merellisen toimintaympäristön analyysissä.

HVK:n rahoittamassa hankkeessa analysoidaan, mitkä ovat kansallisen huoltovarmuuden ulottuvuudet ja mahdollisuudet globaalissa, yhä voimakkaammin verkottuneessa ja samalla hajautuneessa maailmassa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, mitä vaikutuksia kasvaneella ja moniulotteisella keskinäisriippuvuudella on kansalliseen varautumistoimintaan.

Tutkimushankkeiden tavoitteena on lisätä suomalaista strategista ymmärrystä globaaleista turvallisuuspoliittisista muutoksista, analysoida Suomen merellisen turvallisuusympäristön muutosta ja kansallisen varautumistoiminnan tulevaisuuden haasteita. Tutkimushankkeiden vastuullisena johtajana toimii Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelman johtaja, YTT, dosentti Mika Aaltola.

Lisätietoja:

Mika Aaltola, (09) 432 7780, mika.aaltola@fiia.fi

Harri Mikkola, (09) 432 7792, harri.mikkola@fiia.fi