Tiedote 29.2.2012

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI AVAA SUOMEN ULKOPOLITIIKAN VERKKOARKISTON 1. MAALISKUUTA

Eilen – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia avataan torstaina 1. maaliskuuta. Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämä verkkoarkisto avataan osoitteessa www.eilen.fi.

2000-luvun alussa sekä Ulkopolitiikka-lehteen koottu Suomen ulkopolitiikan kronologia että ulkoministeriön kustantama Suomen ulkopolitiikan lausuntoja ja asiakirjoja -julkaisu lakkautettiin.

Tämän puutteen paikkaamiseksi Ulkopoliittinen instituutti on päättänyt rakentaa kaikille avoimen Suomen ulkopolitiikan verkkoarkiston, joka koostuu alkuvaiheessa Suomen ulkopolitiikan kronologiasta sekä keskeisten ulkopoliittisten toimijoiden puheista, joita arkistossa on tällä hetkellä yli 1600.

Suomen ulkopolitiikan kronologia on koottu Yearbook of Finnish Foreign Policy  -julkaisusta, jossa sitä julkaistiin vuodesta 1973 lähtien. Eilen-arkistossa on tällä hetkellä vuosien 1973– 1990 kronologiat. Puuttuvia vuosia päivitetään arkistoon kevään aikana.

Eilen-arkisto on osa Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulkopolitiikka -projektia, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen ulkopolitiikan tutkimusta. Arkiston ylläpitämisen lisäksi projektin puitteissa järjestetään aiheeseen liittyviä tutkimusseminaareja ja julkaistaan Finnish Foreign Policy Papers -julkaisusarjaa.

Lisätietoja:
Johtaja
Teija Tiilikainen
 Puh. 09 432 7701
 
Viestintäpäällikkö
Janne Halttu
 Puh. 09 432 7723

 

Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva, riippumaton tutkimuslaitos. Instituutti tuottaa korkeatasoista tutkimusta, joka tukee poliittista päätöksentekoa ja avointa keskustelua niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.