Naton huippukokous järjestetään Washington D.C:ssä Yhdysvalloissa 9.–11. heinäkuuta. Huippukokouksen aiheita ovat Naton pelotteen vahvistaminen, tuki Ukrainalle ja Naton kumppanuudet. Alla olevassa listassa mainitut Ulkopoliittisen instituutin tutkijat ovat median tavoitettavissa huippukokouksen aikana.

Arkady Moshes: Venäjän ulkopolitiikka, Euroopan ja Venäjän suhteet, Ukrainan ja Valko-Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka

Charly Salonius-Pasternak: Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikka, Nato ja transatlanttiset suhteet, Suomen turvalllisuus- ja puolutuspolitiikka

Cordelia Buchanan Ponczek: Ilmastopolitiikan poliittinen talous, energiavarahankkeet (mm. vähähiilisten ja harvinaisten maametallien louhinta), geotalous (erityisesti kauppa-, sääntely, ja toimitusketjujen riippuvuudet)

Eoin McNamara: Transatlanttiset suhteet, Yhdysvaltojen suurstrategia, Nato, turvallisuus Pohjois- ja Itä-Euroopassa

Federica Brandin: Energia- ja ilmastoturvallisuus ja diplomatia, Venäjä ja EU -suhteet

Iro Särkkä: Nato, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Ranskan ulko-, turvallisuus-, ja sisäpolitiikka, Pohjoismaiden turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö

Joel Linnainmäki: Suomen ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, euroatlanttinen turvallisuus, Pohjois-Euroopan turvallisuus

Minna Ålander: Nato, Pohjois-Euroopan turvallisuus, Saksan ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Minna Ålander ja Charly Salonius-Pasternak seuraavat kokousta paikan päällä Washington D.C:ssä.