USA avvisar beskyllningar
Hufvudstadsbladet
Peter Buchert

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Antto Vihma kommentoi Yhdysvaltojen kantoja Durbanin ilmastokokouksessa.


Klimatmöte


USA fortsätter som den största bromsklossen då klimattoppmötet i Sydafrika kulminerar i dag. Trots det kommer mötet att leverera någonting konkret, tippar experter för Hbl.


DURBAN


USA ägnade den näst sista dagen av FN:s klimattoppmöte åt att putsa sitt skamfilade rykte. USA har i snart två veckor anklagats för att förhala förhandlingarna om ett globalt klimatavtal.


– Nonsens, det är absurt att påstå någonting sådant. EU vill ha en färdplan (mot ett framtida avtal). Det stöder vi, sade USA:s chefsförhandlare Todd Stern i går.


Daniel Engström Stenson på den svenska tankesmedjan Fores förstår Sterns frustration, men ger honom inte rätt. Engström säger att USA fortfarande är den största bromsklossen på klimatmötet.


– Hurdan är den färdplan USA säger sig stödja? De vill inte skriva in att den ska leda till ett rättsligt bindande avtal. Stern har inte mandat till det hemifrån, men det är allt fler som säger att han inte ens utnyttjar det lilla mandat han har.


EU vill att Durbanmötet backar upp en färdplan som senast 2015 visar hur världen ska få ett bindande klimatavtal till 2020. Kina säger sig stödja färdplanen utan att avslöja om själva avtalet också ska binda Kina. USA har beskyllt Kina för att bluffa.


– Jo, det är ett slags trick. Kina vill inte ha en färdplan här i dag, men stöder kanske i princip en sådan i framtiden, och bara på villkor. Men bara det räcker för att lämna USA ensamt i rampljuset, och det är därför Stern är på defensiven, säger Antto Vihma på Utrikespolitiska institutet.


Färdplanen är det svåraste enskilda beslutet som ska klubbas igenom i Durban, och det står och faller med beslutet om en fortsättning på Kyotoprotokollet. Grönt ljus för färdplanen är EU:s villkor för att gå vidare med Kyoto. Den tredje stora frågan, fonden för klimatfinansiering i u-länderna efter 2012, är i princip löst, men på FN-möten är inget klart förrän allt är klart.


– Alla bollar hänger i luften. Det blir en paketlösning eller en kollaps, säger Engström.


Han och Vihma tror att Kyotoprotokollet räddas, dels som en gest från EU till u-länderna, dels som en krok för att få dem att pressa de stora utsläpparna framöver. Även om u-länderna inte får det övergripande, så kallade top-down-avtal som de vill ha, har de vunnit mycket på diverse så kallade bottom-up-initiativ som lanserats i Durban (se faktarutan).


Officiellt ska mötet vara slut vid midnatt i kväll, men i korridorerna tippas allt mellan klockan tre på lördagsmorgonen och elva på förmiddagen. Ett vilt tips är att Ryssland obstruerar och tvingar fram en omröstning, vilket vore tidernas första i FN-toppmötessammanhang.


Peter Buchert


Norge räddar världen


• Norge hjälper Indonesien att minska avskogningen genom Redd Plus-mekanismen. Mark för biobränsleodling viks utanför regnskogsområdena. Projektet är värt 750 miljoner euro.


• EU och sju i-länder, inklusive Norge, lanserar ett motsvarande Redd Plus-projekt med sju stater i Centralafrika som ska minska nettoutsläppen genom att skydda världens näst största tropiska regnskog i Kongobäckenet.


• Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Europeiska investeringsbanken hjälper Sydafrika att hitta finansiering för ett stort projekt för förnybar energi.