Utopia ulkopolitiikassa: Sarja visioita Suomen asemasta maailmassa
Ulkoasiainministeriö

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Sinikukka Saaren kirjoitus ilmestyi Ulkoministeriön ja Turun yliopiston valtio-opin laitoksen yhteistyönä julkaisemassa teoksessa “Utopia ulkopolitiikassa: Sarja visioita Suomen asemasta maailmassa”. Artikkelissaan Saari visioi Suomelle laajempaa, Venäjän lisäksi myös muihin maihin suuntautuvaa idänpolitiikkaa.