Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni –tutkimusohjelma sai elokuun alussa joukkoonsa uuden tutkijan. Saksalainen Timo Behr seuraa instituutissa Euroopan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Saksan ja Ranskan EU- ja ulkopolitiikkaa sekä EU:n suhteita Välimeren ja Lähi-idän maihin.


Ennen Ulkopoliittiseen instituuttiin tuloaan Timo Behr oli Johns Hopkins –yliopiston (Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies) Eurooppa-ohjelman tutkijakoulutettavana. Hänellä on tohtorin- ja maisterintutkinto kansainvälisistä suhteista ja taloustieteistä samasta yliopistosta sekä kandidaatin tutkinto Lontoon yliopistosta. Tohtorinväitöskirjassaan Behr tutki Ranskan ja Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittymistä Lähi-idässä ja arvioi sen vaikutusta EU-politiikkaan.


Väiteltyään vuoden 2009 alussa Behr työskenteli Garnet Mobility –tutkijana Notre Europe -ajatuspajassa Pariisissa. Siellä hän tutki alueellista integraatiota Välimeren alueella sekä toimi korkean tason EU-USA – suhteita käsittelevän työryhmän projektivastaavana. Aiemmin Behr on työskennellyt useissa akateemisissa ja muissa tehtävissä kansainvälisten suhteiden parissa, mm. Maailmanpankin konsulttina ja energiakysymyksiä tutkivassa projektissa Saksassa.


Lisätietoja:


Tutkija Timo Behr (englanniksi tai saksaksi), timo.behr@upi-fiia.fi, puh. 0206 111 722


Ohjelmajohtaja Hanna Ojanen, hanna.ojanen@upi-fiia.fi, puh. 0206 111 720