Väitös: Onko kansainvälisillä sopimuksilla vaikutuksia valtioiden käyttäytymiseen?
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Antto Vihma on väitellyt Helsingin
yliopistossa 20.6. aiheesta ’Soft Law, Hard Law, and the North-South
Politics of Climate Change’. Kansainvälisen ympäristöpolitiikan alan
väitös käsittelee globaalia hallintaa. Kansainvälisiä sopimuksia
analysoidaan käsitteiden ’soft law’ ja ’hard law’ avulla. Sopimukset
ulottuvat oikeudellisesti sitovista sopimuksista vapaaehtoisiin
julkilausumiin. Vihma esittelee viitekehyksen oikeudellisten
vaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun.

Lisätietoa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sivuilta