global.finland
Teija Laakso

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Marikki Stocchettin kehitysmaatutkimuksen väitöskirja huomioitiin ulkoasiainministeriön global.finland -sivuilla 6.11. Tutkija totesi kauppapoliittisten intressien voittaneen huolimatta siitä, että EU on linjannut että kehityskysymykset tulee ottaa huomioon kaikessa politiikassa.

 

Linkki artikkeliin