Promoting Democracy and Human Rights in Russia

Sinikukka Saari: Promoting Democracy and Human Rights in Russia

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana eurooppalaiset alueelliset organisaatiot ovat käyttäneet merkittävän paljon aikaa, vaivaa ja rahaa Venäjän muuttamiseksi länsimaisen liberaali-demokraattisen mallin mukaiseksi maaksi. Kirja tarkastelee, millaista roolia Euroopan neuvosto, Euroopan unioni sekä Etyj ovat näytelleet Venäjän demokratian ja ihmisoikeuksien tukemisessa ja kuinka hyvin järjestöt ovat saavuttaneet tavoitteensa.

Kirja esittää, että alueelliset järjestöt näyttelivät aluksi varsin keskeistä roolia laadittaessa Venäjän uudistusagendaa sekä yleisen ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksiin keskittyvän yhteistyökehyksen luomisessa. Viime vuosikymmenen loppupuolelta lähtien alueellisten organisaatioiden vaikutusvalta Venäjällä on kuitenkin heikentynyt.

Viime vuosien aikana Venäjä on haastanut eurooppalaiset demokratia- ja ihmisoikeusnormit, mikä horjuttaa alueellisten yhteistyörakenteiden perusteita. Venäjä arvostelee kansainvälistä demokratian ja ihmisoikeuksien tukemista avoimesti ja hakee kritiikilleen poliittista tukea muista maista.

Kirjan keskeinen päätelmä on, että kansainvälinen demokratian ja ihmisoikeuksien tukeminen ei ole yhdensuuntaista toimintaa, kuten alan teoreettinen kirjallisuus ja poliittinen käytäntö usein olettavat. Venäjän esimerkki osoittaa, että niin kutsuttu kohdevaltio voi vaikuttaa sekä alueellisten järjestöjen toimintaan että kansainväliseen normistoon.

Selaa kirjaa