Fem frågor: ”USA är bra på honung”
Hufvudstadsbladet
Sylvia Bjon

För Finland är det en uppvisning i relationer, för USA ett arbetsbesök i regionen, menar Mika Aaltola, program direktör och USA-kännare på Utrikespolitiska institutet.


Vad betyder vicepresident Joe Bidens besök?


– Här i Finland är det i valtider bland annat ett inrikespolitiskt trumfkort. Efter den senaste tidens debatt om Finlands relationer till USA är det här besöket ett sätt för statsledningen att befästa att relationerna mår bra.


Vad betyder det för USA?


– För USA är det inte bara Finland i sig som intresserar utan regionen. Att besöket i Finland är inprickat före Rysslandsbesöket tyder på att USA uppskattar Finlands erfarenhet i frågor som berör Ryssland.


Vilka frågor kan det röra sig om?


– För USA är Rysslands eventuella inträde i WTO aktuellt. Ryssland behövs också för att ombesörja insatserna i Afghanistan. USA lyssnar säkert till råd från Finland.


Lönar det sig alls att vänta presidentbesök från USA till Finland?


– För USA räcker inte symboliska gester som anledning till statsbesök, det ska vara substans. Också Biden är en upptagen man. Globalt sett minskar Europas betydelse, och relationerna till Ryssland normaliseras. För USA är inte Ryssland en global supermakt utan en stormakt inom sina områden. Finland blir alltså inte skådeplats för toppmöten mellan supermakterna som i historien. Samtidigt har vi den traditionen, så det kan löna sig att hålla den levande. Men den stora symbolik som fanns förr finns inte längre. Om Obama alls hinner visa sig i Finland är det säkert förknippat med ett Rysslandsbesök.


En viss symbolik finns ändå i intresset för var familjen Biden rört sig i Helsingfors och vad de shoppat?


– Ja, det är något som amerikanerna behärskar bra. Det är övervägt hur förhandsinformationen getts ut om vilka butiker de går i. De förstår sig på vikten av honung, inte bara käpp och morot. Honung i gester och smicker – det är god marknadsföring.