Xi Jinping är lika självsäker som Mao Zedong
Hufvustadsbladet
Peter Al Fakir

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mikael Mattlin kommentoi Hufvudstadsbladetin haastattelussa 4.8. Kiinan presidentti Xi Jinpingiä ja tämän visioita.

Sex månader efter att president Xi Jinping tog över makten är det tydligt att han har valt en annan väg än sina företrädare. Där Hu Jintao ofta gömde sig bakom kollektivet och gärna talade om ”harmoni” har Xi koncentrerat makten kring sin egen person.

I stället har Xi lanserat idén om en ”kinesisk dröm” med anspelning på den amerikanska drömmen, och tillsammans med en renässans för nationen ska Kina ta sin rättmäktiga plats i världen.

Xis ledarstil har karaktäriserats som ”hardline modernisation”. Nyckelord är kontroll och mot alla förutsägelser har han lyckats återetablera partiet som ledande kraft i Kina.

Det skriver kinaexperten François Godement i en rapport för European Council on Foreign Relations (ECFR), en paneuropeisk tankesmedja grundad av bland andra Martti Ahtisaari 2007.

Rapporten konstaterar att inte sedan Mao Zedong har en person kontrollerat så stora delar av det mångfacetterade och komplicerade kinesiska statsväsendet.

– Det kinesiska ledarskiktet är känt för sin anonymitet. Man vet väldigt lite om vad som pågår i kulisserna. Hur mycket makt Xi har i jämförelse med Hu och andra företrädare är svårt att utröna men han verkar ha en starkare ställning, säger Mikael Mattlin, Kinaforskare på Utrikespolitiska institutet.

Xi innehar den viktiga positionen som ordförande i Kinas kommunistiska partis centrala militärkommission och är sedan november i fjol generalsekreterare för kommunistpartiet.

Mer mänsklig

Mattlin tycker att det verkar som om Xi har haft en klar plan sedan länge för vad han vill göra med sitt ledarskap.

Hans filosofi är att tackla problemen som Kina står inför genom en uppryckning av ledarskiktet, en slags ”topp-ner-metod”. Genom att slå hårt mot beteenden som korruption och slösaktiga investeringar kan han undvika att behöva göra reformer som liberaliserar politiken.

Under Xis ledning har ledarskiktet blivit äldre och mer konservativt, trots att han själv upplevs som ungdomlig och modern.

– Xi är den första kinesiska presidenten som låter sin fru ha en aktiv roll som first lady under till exempel statsbesök. Det kan vara ett försök att göra ledarna mer mänskliga och populära efter amerikansk och europeisk modell, säger Mattlin.

Innan han befordrades till partitoppen var Xi mer känd som äkta make till Peng Liyuan som är en mycket populär sångerska.

Xi Jinping har gjort sig känd för sin förkärlek för att citera Mao i tid och otid och referera till kommunistpartiets ”gyllene år” före Kulturrevolutionen, vilket ses som öppna flörtar med det gamla gardet av partiets innersta krets.

Han är inte rädd att tala om sig själv i första person och han betonar ständigt Kinas roll som stormakt. Kina är numera aktivt på alla kontinenter och har en annorlunda inställning än Väst till hur man handskas med utvecklingsländer i jakten på naturresurser. Dessutom har nationen flera handels- och landsdispyter runtom sina gränser.

– Jag skulle inte beteckna Kinas utrikespolitik som aggressiv, utan mer som självsäker. Mycket av Xis retorik är menat för inrikespolitiken där kineserna vill se ett kraftfullt Kina som kräver sin rätt. säger Mattlin.

Bolånebubbla

Den kinesiske presidenten står inför många problem nu när ekonomin bromsar in. Årets tillväxt är den sämsta på tio år och en bolånebubbla har växt upp på den halvsvarta informella lånemarknaden.

– Många företag saknar likvida medel just nu vilket kan skapa en snöbollseffekt i ekonomin och skapa problem för bankerna, säger Mattlin, men tillägger att Kina till skillnad från andra länder har en enorm valutareserv att ta ifrån.

Mattlin säger att om Kina nu genomför de tänkta ekonomiska reformerna och går från en producent av tunga outvecklade varor och massindustri mot en större tjänstesektor kan det påverka den finländska exporten.

Finland som har många exportföretag som tillverkar maskiner och andra industriprodukter kommer att få färre beställningar.

Däremot gynnas länder med hög produktion av dyra konsumtionsvaror.

Vilken lyxvara kan Finland sälja till kineserna?

– Det kan vara svårt att hitta, men Angry Birds ser man överallt i Kina, även om det inte ensamt kan kompensera industrin.

Profil:

Xi Jinping

• Xi Jinping, född den 1 juni 1953 i Peking, är Folkrepubliken Kinas högsta ledare. Han blev generalsekreterare för Kinas kommunistiska parti och ordförande för Centrala militärkommissionen den 15 november 2012 och utnämndes till Folkrepubliken Kinas president den 14 mars 2013.

• Xi är ingenjör till yrket.

• Xi härstammar från Shaan­xi-provinsen och är yngsta son till Xi Zhong­xun, som var en av grundarna till den kommunistiska gerillarörelsen i provinsen och som senare blev vice premiärminister i Folkrepubliken Kina. Xi Jinping räknas därför vanligen till ”kronprinsarna” bland dagens kinesiska ledare.

• Har sedan tillträdet 14 mars fört ett ”krig mot korruptionen”.

Källor: Wikipedia, BBC