Yhdysvallat tienhaarassa: Naisten äänet vaalikamppailun keskiössä
Turun Sanomat

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arveli Turun Sanomien blogissaan, että supermyrsky Sandy saattaa muuttaa Yhdysvaltojen vaalikamppailun dynamiikkaa. Vaalitulokseen vaikuttaa hänen mukaansa Sandya enemmän ehdokkaiden kannatus eri väestöryhmissä. Yksi keskeisimmistä tekijöistä on Obaman kannatus naisten keskuudessa.

 

Supermyrsky Sandy tarjoaa aineksia paljon puhutuksi lokakuun yllätykseksi. Se todennäköisesti muuttaa vaalikampailun dynamiikkaa. Yllätyksiä enemmän vaalitulokseen vaikuttaa ehdokkaiden kannatukset eri väestöryhmien parissa. Yksi keskeisimmistä tekijöistä on Barack Obaman kannatus naisten keskuudessa.

Obamalla on jo pitkään ollut etumatka naisten parissa. Häntä kannattaa mielipidetutkimusten mukaan noin 55-60 prosenttia naisista. Tämä on hänen keskeinen jäljellä oleva valttinsa. Mitt Romney onkin pyrkinyt korostamaan myös kannattavansa naisten oikeuksia ja asemaa.

Romneyn ongelmana on tasa-arvokysymyksen tulenarkuus. Tilastot osoittavat, että Yhdysvalloissa esimerkiksi palkkatasa-arvo on vielä kaukana. Työ jakautuu epätasaisesti. Naisia on paljon töissä osa-aikaisesti ja matalapalkka-aloilla. Naisten eteneminen yritysten johtotehtäviin on vaikeaa. Tämä ei ole ainoastaan tilastollista tietoa.

Asia on yleisesti ymmärretty yhteiskunnassa. Obaman korkea kannatus naisten parissa juontuu siitä, että monet ymmärtävät asian epäkohtana, jolle poliitikkojen odotetaan tekevän jotain. On tietenkin paljon naisia ja miehiä, jotka ymmärtävät asian perinteistä käsin. Naisille ja miehille nähdään kuuluvan eri roolit ja yhteiskunnallinen merkitys. Usein tälle perinteiselle epätasa-arvolle haetaan uskonnollista oikeutusta. Yhdysvalloissa uskonnonvapaus menee helposti naisten oikeuksien edelle.

Republikaanien parissa naisten oikeuksien kannatus ei ole yhtä suurta kuin aikaisemmin. Teekutsuliike on ajanut puoluetta oikealle kohti kristillistä oikeistoa. Kristilliset perinteet ja uskonnollisten yhteisöjen oikeudet nähdään määrittävän naisten asemaa ja oikeuksia.

Yksittäiset ehdokkaat ovat tokaisseet eriskummallisia ja outoja ajatuksia. Joidenkin mukaan naiset eivät voi tulla raskaaksi raiskauksen seurauksena. Toiset ovat vihjanneet jopa raiskauksesta alkavan raskauden olevan Jumalan tahdon. Nämä yksittäiset kannanotot heijastelevat puolueohjelman muutosta. Republikaanit ovat kannattamassa aborttioikeuden rajaamista vain tapauksiin, joissa äidin henki on vaarassa. Monet kannattavat jopa tämän poikkeuksen poistamista.

Kuluneen vuoden aikana republikaanit ovat pyrkineet politisoimaan myös ehkäisyn. Katolisen kirkon ehkäisyn vastainen linja on nähty uskonnonvapauden puolustamisena. Fox-televisiokanavan aihetta käsitelleessä paneeliohjelmassa huomiota herätti se, että kaikki paikalla olevat olivat miehiä. Miehet tuntuvat olevan julkisuudessa korkeimpia auktoriteetteja naisen kehosta puhuttaessa.

Vastareaktio näihin perinteisiä sukupuolirooleja ja –käsityksiä edustaviin kantoihin selittää osaltaan sitä, miksi Obama saa tuekseen paljon naisia. Obama on myös ehdottanut uudistuksia, joilla esim. ehkäisy tulisi terveydenhuoltovakuutuksen piiriin. Obama myös korostaa, kuinka hänen ensimmäisiä allekirjoittamiaan lakialoitteita oli naisten palkkatasa-arvoa ajava laki.

Suomesta tarkasteltuna yhdysvaltalainen keskustelu on hämmentävää. Keskeisimmässä teollisuusmaassa ei näytä olevan kansallista konsensusta naisten oikeuksista. Yhdysvaltalaisen yhteiskunnan tullessa yhä konservatiivisemmaksi perinteet nähdään helposti tärkeämpinä kuin edistykselliset arvot. Moni Yhdysvalloissa näkee naisen paikan olevan yhä kotona.

Yhdysvalloissa matkustava päätyy usein keskusteluihin, joissa feminismi on selkeä kirosana ja tasa-arvon korostaminen liberaalia höttöä. Tälle ajattelulle on kaikupohjaa monissa läntisissä teollisuusmaissa ja myös Suomessa. Meillä ei kuitenkaan vielä löydy merkittäviä poliitikkoja, jotka olisivat valmiit ottamaan railakkaita kantoja naisasiakysymyksissä. Naisten äänet ovat vaaleissa vielä hyvin ratkaisevassa asemassa. Ensi tiistaina nähdään, kuinka ratkaisevaa roolia ne näyttelevät Yhdysvalloissa.