Yhdysvallat tukee ohjuskaupoilla Suomen puolustusta
Kansanuutiset
Jouko Huru

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternakin FIIA Briefing Paper -raporttia 112 ’Not just another arms deal’ referoitiin Kansan Uutisissa 13.9. Julkaisussaan tutkija katsoi, että Suomen päätös ostaa Yhdysvalloilta ilmasta maahan laukaistavia rynnäkköohjuksia (ns. JASSM-ohjuksia) on paljon muutakin kuin pelkkä asekauppa. Hänen mukaansa päätöksellä on merkittäviä poliittisia ja alueellisia sotilaallisia vaikutuksia.

Linkki artikkeliin Kansan Uutisten kotisivuille

 

Linkki FIIA Briefing Paper 112 -raporttiin