Bryssel ska ha mer att säga till om våra skatter
Hufvudstadsbladet
Marcus Lindqvist

EU vill förhandsgranska
medlemsländernas ekonomiplaner och planera statsbudgetarna tillsammans
för att förebygga nya Greklandskriser. – Som en budgetmangling på
EU-nivå, säger EU-experten Juha Jokela.EU-kommissionen vill att Bryssel synar medlemsländernas statsbudgetar på
förhand och att medlemsländerna sedan diskuterar och planerar sin
finanspolitik tillsammans. EU vill förhindra att enskilda länder går med
underskott år efter och år och bygger upp skuldberg såsom Grekland
gjort..

– Vi måste kunna ge rekommendationer till ett land som vi identifierar
att har problem, säger ekonomikommissionär Olli Rehn .

– Finanspolitiken måste koordineras på förhand så inte enskilda länders
budgetproblem utgör en risk för andra länderas stabilitet..

Det hör till de nationella parlamentens viktigaste uppgifter att besluta
om skatter och offentliga utgifter. I framtiden ska EU kunna
rekommendera strukturella reformer, nedskärningar av förmåner och
skattehöjningar för att medlemsländerna ska få sin ekonomi i balans..

– På ett sätt minskar den nationella självbestämmanderätten, säger
direktören för Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Europeiska
Unionen Juha Jokela till Hbl.

De nya kraven gäller inte bara medlemmar av valutaunionen, utan samtliga
EU-länder. Många länder har svårt att svälja inskränkningen av
självbestämmanderätten..

– Det är parlamentet som röstar om nationens budgetar, inte
EU-kommissionen, säger franska regeringens talesman Luc Chatel enligt
Reuters..

Rekommendationer väger lätt när alla bryter mot reglerna, eller när
stora EU-länder som Tyskland och Frankrike besluter sig för att gå sin
egen väg. I fjol bröt alla sexton euroländer frånsett Finland och
Luxemburg mot valutaunionens regler om budgetdisciplin..

– I klarspråk: Utan sanktioner saknar koordinerad finanspolitik
trovärdighet, säger EU-kommissionens ordförande Juan Manuel Barroso
enligt Reuters.

Kommissionen vill att medlemsländer som inte kan balansera sin
samhällsekonomi exempelvis ska kunna gå miste om EU-pengar för
utveckling och infrastruktur. Men det kommer inte att bli fråga om att
exempelvis utesluta länder från den gemensamma valutaunionen.