Huhut vallankaappausaikeista liioiteltuja : taustalla tyytymättömyys Kiina nousevan tähden Bo Xilain erottamiseen
Turun Sanomat
Tuomas Muraja

Institute researcher Jyrki Kallio said in an interview with Turun Sanomat that rumours of a coup in China are exaggerated.


Vaikka Kiinan nykyjohdon sanotaan painiskelvan parhaillaan vakavan poliittisen kriisin parissa, nopeasti leviävät puheet vallankaappausaikeista ovat asiantuntijoiden mukaan liioiteltuja.
Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyrki Kallion mielestä saatavilla olevan tiedon perusteella huhut ovat jätettävissä omaan arvoonsa.
– Ei ole merkkejä siitä, että Kiinan kommunistisen puolueen yhtenäisyys olisi sortumaisillaan. Huhut ovat seurausta läpinäkymättömästä poliittisesta järjestelmästä, joka helposti synnyttää epäluuloa ja harhakäsityksiä, Kallio toteaa.
Hänen mukaansa vaarana toki on, että huhuista tulee itseään toteuttavia ennusteita.
– Täytyykin toivoa, että puoluekoneisto ei huhujen torjunnassa syyllisty ylilyönteihin, Kallio sanoo.
Kiinan viranomaiset pidättivät alkuviikosta yli tuhat ihmistä epäiltynä internet-rikoksista, poistivat netistä yli 200 000 haitallisena pidettyä viestiä ja sulkivat joukon nettisivuja ja mikroblogeja syytettyään niitä vallankaappaushuhujen levittämisestä.
Kiinan poliisi on helmikuun puolivälistä alkaen tarkkaillut nettiä muun muassa tuliaseiden, huumeiden ja myrkyllisten kemikaalien salakuljetuksen vuoksi pyrkiessään kitkemään internetrikollisuutta.Erottamisen
syytä ei kerrottuHuhujen mukaan vallankaappausta johtaisi turvallisuuspäällikkö Zhou Yongkang. Kaappauksen taustalla olisi tyytymättömyys nousevan poliittisen tähden Bo Xilain erottamiseen maaliskuun puolivälissä.
Puolueen nousevaksi tähdeksi kuvatun Chongqingin kaupungin puoluejohtajan Bon erottamisen syitä ei ole kerrottu.
Virallinen syy Bon erottamiselle oli, että Chongqingin entisen poliisikomentajan Wang Lijunin väitetään yrittäneen loikata Yhdysvaltoihin. Wang johti korruptionvastaisia toimia Lounais-Kiinassa.
Bon pudottaminen on niin ikään yhdistetty brittiläisen liikemiehen Neil Heywoodin kuolemaan. Hänet löydettiin viime vuonna kuolleena hotellihuoneesta Chongqingista.
– Bo Xilain erottamisen syistä on esitetty monenlaisia arveluita. Osassa, kuten epäilyissä väärinkäytöksistä hänen taholtaan, voi olla perää, Kallio sanoo.Liikaa
vihollisiaBo erotettiin päivä sen jälkeen, kun pääministeri Wen Jiabao piti puoluepuheensa, jossa hän vaati suuria poliittisia uudistuksia maahan.
Bota pidettiin yhtenä johtavista kilpailijoista, joilla oli mahdollisuuksia päästä puolueen keskuskomitean politbyroon pysyvän komitean jäseneksi eli Kiinan poliittisen vallan huipulle myöhemmin tänä vuonna.
Bon arvioidaan kuitenkin saaneen liikaa vihollisia.
Puolueen keskuskomitean arvellaan kavahtaneen Bon kunnianhimoisuutta ja avointa pyrkimistä keskuskomiteaan.
– On tietenkin todennäköistä, että puoluejohdon jäsenet eivät ole joka asiassa keskenään samaa mieltä, mutta mielipide-eroissa lienee usein kysymys aste-eroista. Tuskin kukaan puoluejohdon jäsen on halukas tekemään mitään sellaista, mikä saattaisi horjuttaa puolueen valta-asemaa, Kallio katsoo.
Kommunistinen puolue uusii johtoaan loppuvuodesta. Presidentti ja pääministeri vaihtuvat ensi vuonna.
Kiinan kansan neuvoa-antavan poliittisen konferenssin kokous pidettiin maaliskuun puolivälissä. Kommunistinen puolue uusii johtoaan loppuvuodesta. Presidentti ja pääministeri vaihtuvat ensi vuonna.


KAINALO:
Vanhoillisia haukutaan maolaisiksiTurun Sanomat
Kiinan kommunistisen puolueen nousevaksi tähdeksi kuvatun Bo Xilain erottamisen yhdeksi syyksi on arvailtu hänen maolaiseksi kuvailtua populistista kampanjaansa, jonka myötä muun muassa valtion yhtiöissä laulettiin vallankumouslauluja.
Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyrki Kallion mielestä Bo on kuitenkin leimattu maolaiseksi väärin ja tarkoitushakuisin perustein.
– Bon leimaamisessa maolaiseksi näyttäisi olevan kysymys tarkoitushakuisesta vääristelystä. Mustamaalaamalla puolueen oletettua vanhoillista siipeä halutaan edistää uudistusmielisten asiaa, Kallio sanoo.
Kiinassa maolainen vastaa lähinnä haukkumasanana patavanhoillista.
Monen asiantuntijan mukaan puheet kiinalaisesta ”maolaisesta fraktiosta” sekä sen yhdistäminen Bo Xilaihin ovat harhaisia yksinkertaistuksia. Ajatuksena lienee länsimainen toiveajattelu siitä, että jos kerran Kiinassa on maolainen perivanhoillinen blokki, sen vastapainona on demokratiamielinen, edistyksellinen ryhmittymä, jonka voittokulusta halutaan nähdä todisteita.
Bo kyllä vaikuttaa kosiskelleen sekä kansan että vanhoillisen siiven tukea itselleen populistisilla kampanjoillaan, jotka kasvoivat tietyn sukupolven kulttuurivallankumousnostalgiasta.
– Käytännön politiikassaan Bo ei kuitenkaan ollut mitenkään vasemmistolainen, vaan hän päinvastoin edisti kaupunkinsa talouskehitystä, Kallio muistuttaa.
Bolla ei myöskään näytä olleen suosijoita puolueen ytimen vanhoillisten keskuudessa, eli hän ei ollut mikään vanhoillisten kansikuvapoika, vaikka hänestä sellaista kuvaa yritetään antaa.
Moni arveleekin, että Bon viraltapanossa on kysymys aivan oikeista väärinkäytöksistä koko puoluejohdon häneen kohdistuneesta epäluulosta.
Kiinan johto halunnee viestittää, että Bon kaltaisille populistipoliitikoille ei ole maassa tilaa.