Nousevat taloudet antavat ja saavat kehitysapua — samanaikaisesti
Kepa
Esa Salminen

Link to the article (in Finnish)