Europas skulder intresserar Kina
Hufvudstadsbladet
Patrik Harald

När skuldproblemen hotar stjälpa euron rycker Kina in. På kort tid har
landet flera gånger lovat köpa krisdrabbade länders skuldpapper. – Det
är bra, säger Kinaexperten Matti Nojonen, det stabiliserar marknaden.
12,8

Tidigare i veckan försäkrade Kina att man på grund av krisen i eurozonen fortsätter att köpa spanska skuldpapper.


Kina är en ansvarstagande och långsiktig investerare på den europeiska
och särskilt spanska finansmarknaden. Kina har stort förtroende för den
spanska finansmarknaden, vilket illustreras av att vi har investerat i
spanska statspapper och tänker fortsätta att göra det, skrev vice
premiärminister Li Keqiang i en debattartikel i spanska El País i samband med sitt Spanienbesök tidigare i veckan.

Li lovade att Kina ska erbjuda Spanien “kolossala affärsmöjligheter”.

Också
strax före julen meddelade Kina att landet “om det blir nödvändigt” är
redo att öka sina investeringar i statsobligationer från Europas
krisländer. I november utlovade president Hu Jintao “konkreta insatser” till Portugal, och månaden innan sade premiärminister Wen Jiabao i Aten att Kina köper grekiska statsobligationer, rapporterar Financial Times.

Under
2011 måste flera euroländer återfinansiera miljardlån för att täcka
sina underskott. När marknadens misstro mot ländernas
återbetalningsförmåga pressar upp räntorna över smärtgränsen, är de
kinesiska erbjudandena välkomna. Men samtidigt är Kinas nyväckta
engagemang i Europa ett trendbrott.

– När Kina ökar sin
kontroll av västvärldens skuldfinansiering ökar deras geopolitiska
inflytande och därmed även deras förhandlingsposition när det gäller
frågor som handel, valuta och finanspolitik, sade Handelsbankens
chefsstrateg Erik Nielsen i Dagens Industri tidigare i veckan.

Matti Nojonen,
Kinaexpert vid Utrikespolitiska institutet, ser inget större problem
med Kinas engagemang i den europeiska skuldkrisen. Enligt Nojonen är
det snarare positivt eftersom det inverkar stabiliserande på
marknaderna.

– Om Kina köper mer och mer, så att största
delen av de europeiska skuldpappren till slut är i kinesiska händer,
kan man kanske börja oroa sig. Men så länge de äger lite här och lite
där spelar det inte så stor roll. Själv tycker jag det är bra för
Europa om Kina på det här sättet knyter sig fast vid Europas framtid.

USA i annat läge

Exakt
hur mycket europeiska skuldpapper Kina äger är inte känt. Enligt
Nojonen är det svårt att slå fast eftersom landet kan sälja dem vidare
på marknaden. Han tror hur som helst att mängden är rätt obetydlig,
särskilt i relation till landets innehav av amerikanska skuldpapper och
dollar.

Matti Nyberg,
chefsekonom på Nordea, säger att USA har betydligt större orsak till
oro eftersom en växande del av de amerikanska skuldpappren kontrolleras
av länder som Kina, Hongkong, Ryssland och oljestaterna – länder som
inte alltid varit vänligt sinnade till stormakten. Den här situationen
är ny för USA.

Nyberg ser Kinas enorma innehav av dollar och amerikanska skuldpapper som en orsak till att man nu börjat vända sig mot Europa.

– Kina har ett stort behov av att diversifiera sina placeringar, de vill inte ha alla ägg i samma korg.

Han
säger att det ur Spaniens synvinkel är positivt att någon visar
förtroende för landets ekonomi genom att köpa deras skuldpapper. Det
ger andra investerare en positiv signal.

Stor exportmarknad

Att
den europeiska ekonomin mår bra ligger i Kinas intresse. Europa är
Kinas största exportmarknad och om den krisar lider Kinas
exportindustri med arbetslöshet som följd.

– Det leder i sin tur till demonstrationer och intern instabilitet, påpekar Nojonen.

Men är Kinas nyväckta Europain tresse enbart business eller finns politiska motiv i bakgrunden?


Kina har i många år krävt att vapenembargot mot landet ska hävas. Det
är möjligt att Kina nu ökar trycket mot Europa i den frågan. Om Kina
ställer fler krav återstår att se, säger Nojonen.

Han tror
ändå inte att risken är stor att Kina ska utnyttja sitt innehav av
europeiska skuldpapper till att försöka pressa Europa. Nojonen påpekar
att en del har befarat att Kina med sitt stora innehav av amerikanska
skuldpapper skulle kunna rasera USA:s ekonomi genom att sälja ut allt
på en gång, vilket Kina inte har gjort.

“Euron överlever”

Oavsett kinesisk inblandning tror Matti Nyberg att euron kommer att överleva.


Så länge Spanien hålls på fötter är jag inte oroad. Irland klarar sig
tack vare välutbildat och språkkunnigt folk, bra geografiskt läge och
ett lockande skattesystem. Men Grekland och Portugal lider av kroniska
problem som kräver stora strukturomvandlingar.

Nyberg påpekar att krisländerna trots allt står för en ganska liten del av eurozonens totala bnp.

– Jag tror fortsättningsvis på att den ekonomiska tillväxten ska överskugga skuldkrisen.

En statsobligation är ett skuldebrev som en stat har utfärdat. Det är ett sätt för staten att låna pengar från marknaden.

Skuldebreven utfärdas för en viss tid och efter det betalas pengarna tillbaka. Under tiden betalas ränta till dem som köpt skuldebreven.

I regel anses
statsobligationer vara en säker placeringsform. Men det gäller bara om
den stat som sålt dem har en bra ekonomi och kan betala tillbaka
pengarna.

Om köparna tvivlar
på att de får sina pengar tillbaka vill de ha rejäl kompensation för
den risk de tar om de köper. Kompensationen är en hög ränta som en stat
med skral ekonomi tvingas betala för att locka investerare

Flera euroländer
har nu hamnat i en sådan situation. I fredags var räntan på en tioårig
statsobligation från Grekland 12,8 procent medan räntan på motsvarande
typ av statspapper från Tyskland var 2,9 procent.

“Kina har
i många år krävt att vapenembargot mot landet ska hävas. Det är möjligt
att Kina nu ökar trycket mot Europa i den frågan.”