Experter ser fördelar med EU-skatt
Hufvudstadsbladet
Patrik Harald

En intressant idé men svår att
genomföra. Så beskriver Teija Tiilikainen tanken att EU skulle bära upp
skatt direkt av medborgarna.

Hbl skrev i går om diskussionen kring nya sätt att finansiera den
Europeiska unionen. En tanke som kastats fram är att EU skulle få
möjlighet att direkt beskatta medborgarna och företagen. I dag får EU
sina pengar från medlemsländernas statsbudgetar.

Teija Tiilikainen som leder Nätverket för Europaforskning vid
Helsingfors universitet, säger att tanken på att direkt beskatta
medborgarna är intressant. Ett sådant system skulle enligt henne ge
medborgarna mer konkret insyn i hur mycket de betalar till unionen. Hon
säger att summan för till exempel finländarnas del är mindre än vad
många tror.

– Också i dag är det ju i slutändan medborgarna som finansierar EU fast
pengarna går via det egna landets statsbudget. Direkt beskattning av
medborgarna skulle skapa större transparens. Jag tycker att det finns
mycket att fundera på i den här frågan.

Däremot tror hon inte att medlemsländerna kommer att kunna ena sig i
frågan. Det finns länder som stöder tanken medan andra fruktar att
beskattning av medborgarna ytterligare innebär ett steg mot en
federalisering av unionen. Bland annat Storbritannien hör till den
gruppen.

Tiilikainen kostaterar att tanken på att beskatta medlemmarna direkt
inte är ny, den dök upp i konventet redan i början på 2000-talet.
Hittills har idén inte fått tillräckligt stöd för att bli verklighet och
Tiilikainen tror inte att sannolikheten är större den här gången
heller.

– Å andra sidan finns det frågor som har tagit tjugo år att få igenom
inom EU, så om man tror på en sak lönar det sig alltid att försöka.

Också Hanna Ojanen , forskningsdirektör vid Utrikespolitiska institutet i
Stockholm, ser fördelar med att EU skulle ha möjlighet att direkt
beskatta sina medborgare..

– Det skulle minska problemen med dubbel beskattning för både företag och folk som bor och verkar i flera länder.

Å andra sidan tror hon att många länder är väldigt måna om att inte ge
ifrån sig någon bit av rätten att beskatta sina medborgare. Ett annat
hinder kan vara att uppfattningen om på vilka grunder skatter ska
uppbäras varierar mycket mellan olika länder av ideologiska skäl.