Suomen turvallisuuspolitiikkaan sisältyy monenlaista vastuuta