Libyen har ingen självklar ny ledare
Hufvudstadsbladet
Daniel Donner

Libyen saknar traditionella samhällsstrukturer. Det finns inte ett fungerande parlament och ingen grundlag. Politiska partier är förbjudna i landet. Vad händer om Muammar Gaddafi försvinner från makten?


– Det första steget är svårt. Libyen måste börja om från början.
Det säger Timo Behr, forskare vid Utrikespolitiska institutet.

Enligt honom har mycket av hur Libyen styrts varit centrerat kring Muammar Gaddafi.

Gaddafi har haft makten i Libyen sedan statskuppen år 1969. Landet saknar grundläggande samhälleliga institutioner. Under Gaddafis tid har det endast ordnats nominella val. Landet har ingen grundlag, inga politiska partier och inget parlament. Gaddafi har officiellt inte ens varit statschef.

– Det går inte att grunda en fungerande stat i en handvändning, säger Helena Tuuri, enhetschef på Enheten för Mellanöstern och Nordafrika på Utrikesministeriet.

Det finns inte traditioner av fria val i Libyen.
Riksdagsledamot Pekka Haavisto (Gröna), som fungerar som specialsändebud för Finlands utrikesminister i Afrikas kriser, säger att Gaddafi i stället har valt människor från sin egen familj, släkt och klan till viktiga tjänster.
– Folk är irriterade över den nepotistiska modellen där höga poster har delats ut till Gaddafis närmaste. Därför har libyerna gått till barrikaderna.

Vem tar makten?
Efter fyra decennier av Gaddafi vid makten finns det inte någon självklar efterföljare.
– Det finns kompetenta ledare i oppositionen. Jag tror att det kommer att bildas en ny regering om Gaddafi försvinner från makten. Men jag tror inte att någon av Gaddafis närmaste blir den nästa ledaren, säger Haavisto.
– Det är svårt att säga vem som tar makten. Det är inte troligt att någon från kungafamiljen återvänder, säger Behr.

Kungafamiljen härskade senast år 1969, tills Gaddafis era började.
En viktig fråga i framtiden blir hur makten delas upp mellan de olika delarna av landet, tror Timo Behr.
Under Gaddafis tid har makten varit starkt centrerad till huvudstaden Tripoli. Oppositionen däremot har sitt starkaste stöd i östra Libyen och staden Benghazi.