Nato väntas be Finland om hjälp
Hufvudstadsbladet
Annika Wilms

Finlands flygvapen har byggt upp förmågan att övervaka en flygförbudszon – just det som behövs i Libyen. Enligt svenska medier kommer Nato att be Finland om hjälp vilken dag som helst.


För sju år sedan gav regeringen finska flygvapnet i uppdrag att bygga kapacitet för att upprätthålla flygförbudszoner. Forskaren Charly Salonius-Pasternak på Utrikespolitiska institutet har undrat när en sådan situation skulle dyka upp.


Det blev i torsdags när FN:s säkerhetsråd godkände resolutionen om att inrätta en flygförbudszon över Libyen. I lördags började koalitionen under Frankrikes ledning bomba landet.


– Konkret har Finland ännu inte kapacitet att bomba på marken, men det är bara en del av operationen. Det behövs lager av flyg som säkrar varandra och ser till att ingen flyger som inte ska flyga. Finlands flygvapen var det första utanför Nato som godkändes i Natos evalueringsprocess 2009.


Stubb: Finland deltar inte


I går skrev Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter att militäralliansen, som håller på att ta över samordningen av operationen, senast på onsdag ber Sverige och Finland delta i övervakningen av flygförbudszonen. En anonym Natotjänsteman bekräftade för Helsingin Sanomat att alliansen är intresserad av de nordiska partnerländernas hjälp. Både Finland och Sverige är Natos fredspartners och ingår i Euroatlantiska partnerskapsrådet.


Vad Finland gör beror på vad politikerna är beredda att göra, säger Salonius-Pasternak. De behöver inte vänta på en inbjudan.


– Jag är säker på att ingen skulle tacka nej om Finland aktivt sade att vi vill delta.


Utrikesminister Alexander Stubb (Saml) uppger att Finland inte kommer att delta i upprättandet och övervakandet av flygförbudszonen i Libyen. Finland kan däremot hjälpa till med att leverera humanitärt bistånd eller med att evakuera flyktingar, sade Stubb.


– Jag har mycket svårt att tänka mig en situation där Finland är redo att skicka Hornetar för att övervaka flygförbudet, sade Stubb efter EU:s utrikesministermöte i Bryssel, enligt FNB.


Han sade att det är osannolikt att finländska EU-beredskapsstyrkor skulle användas i Libyen.


– Ingen är för tillfället på väg att skicka EU:s beredskapsstyrkor någonstans.


Stubb sade att varken Nato eller någon annan bett Finland att bidra med styrkor till Libyenoperationen. Men om en begäran kommer behandlas den i normal ordning i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott.


Också Sveriges Carl Bildt (m) väntar på en förfrågan, medan Kristdemokraterna och Folkpartiet tycker Sverige aktivt borde erbjuda sin hjälp. Sverigedemokraterna säger däremot blankt nej till att skicka Jasplan till Libyen.


“Inga fler flygplan behövs”


Konsultativa tjänstemannen Janne Kuusela på Försvarsministeriet vill inte spekulera om hur Finland kunde hjälpa.


– Det beror helt på hurdana uppgifter Nato vill ha hjälp med och om den politiska viljan finns. Vi har Hornetplan, men jag tror inte det råder brist på flygplan. Västländerna har skickat fler än nog.


Salonius-Pasternak säger att allt beror på hur länge operationen pågår. Blir det länge kan det bli aktuellt att rotera stridsflygplanen.


– Just nu kanske flygplanen räcker, men om operationen pågår i tre eller sex månader blir det dyrt för länderna som är med.


Det andra Finland kan bidra med konkret och relativt snabbt är EU:s snabbinsatsstyrkors Nordic Battlegroup, där Finland deltar med cirka 200 soldater. Men det beslutet fattar EU, och alla medlemsländer måste vara överens.


– Trupperna kunde användas för att trygga humanitära organisationers matkonvojer eller flyktingläger.


“Jag har mycket svårt att tänka mig en situation där Finland är redo att skicka Hornetar för att övervaka flygförbudet.”

Hufvudstadsbladet  –  2011-03-22  –  Sektion: Världen