Uusiutuvan energian päämajan sijainti Lähi-idässä lupaa hyvää

Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (Irena) päämajan
sijoittamisella Abu Dhabiin, Arabiemiirikuntien rikkaimpaan
emiraattiin, on merkitystä niin maalle itselleen kuin kansainväliselle
energia- ja ilmastopolitiikallekin. Päätös heijastelee myös
kansainvälisessä järjestelmässä tapahtuvia muutoksia.

Tammikuussa Saksassa perustetun Irenan päämajan paikasta käytiin kevään
aikana tiukka taisto, joka huipentui Abu Dhabin voittoon Saksasta,
toisesta vahvasta ehdokkaasta. Päätös tehtiin Sharm el-Sheikissä
Egyptissä kesäkuun lopulla.

Uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämistä edistävään Irenaan kuuluu
jo 136 maata. Mukana on myös suurimpia kasvihuonekaasupäästöjen
aiheuttajia: Yhdysvallat, Intia ja Japani. Etenkin kansainvälisen
ilmastopolitiikan vaa’ankielivaltion Yhdysvaltain liittyminen jäseneksi
kesäkuun lopulla lisäsi Irenan painoarvoa.

Viraston päämajan sijoittamista Abu Dhabiin perusteltiin muun muassa
sillä, ettei Lähi-idässä ole kansainvälisen järjestön päämajaa. Abu
Dhabin sanottiin myös voivan toimia esimerkkinä muille kehittyville
maille puhtaaseen energiaan ja siihen liittyvään teknologiaan
panostamisessa.

Maailman energiankulutus kasvaa lähivuosikymmeninä etenkin kehittyvissä
talouksissa. Tämän takia niiden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on
keskeinen.

Abu Dhabi pyrkii vaihtoehtoisen energiateknologian alueelliseksi
keskukseksi massiivisella Masdar-hankkeella, jonka osana luodaan muun
muassa 40000 asukkaan päästöneutraali ekokaupunki Masdar City. Irenan
päämajakin tullaan rakentamaan Masdar Cityn ekokaupunkiin.

Emiraatti myös lupasi virastolle ilmaiset toimistotilat uudessa,
vihreässä rakennuksessa sekä yhteensä 350 miljoonaa euroa rahoituksena,
luontoissuorituksina ja lainoina kehittyville maille.

Lobbaaminen ulottui Suomeen asti: Arabiemiirikuntien ulkoministeri kävi
toukokuussa tapaamassa ulkoministeri Alexander Stubbia ja hankki näin
Suomen kannatuksen maansa ehdokkuudelle.

Erikoista Irenan päämajan uudessa kotipaikassa on paitsi sen sijainti
Lähi-idässä myös isäntämaan samanaikainen jäsenyys öljynviejämaiden
järjestössä Opecissa. Lisäksi Arabiemiirikunnat on valtiomuodoltaan
absoluuttinen ja yhä varsin autoritaarinen monarkia.

Positiivista päätöksessä on sen symbolinen merkitys: myös kehittyvä
öljyntuottajamaa voi edistää vaihtoehtoisia energiamuotoja uskottavalla
tavalla. Viraston päämaja tuo Abu Dhabille kansainvälisen maineen
lisäksi arvovaltaa alueellisessa politiikassa.

Masdar-hanke ja virasto luovat synergiaetuja, ja virasto voi samalla tarkkailla, eteneekö hanke emiraatin lupausten mukaisesti.

Se, että Abu Dhabi panostaa uuteen energiateknologiaan, edistää maan
talouden irtautumista öljyriippuvuudesta. Tämä on puolestaan elinehto
sille, että öljynviejämaa sopeutuu ilmastonmuutoksen torjuntaan.

On jopa maalailtu, että Irenan avulla saataisiin kuriin
Arabiemiirikuntien kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat henkeä kohti
laskettuna maailman suurimpia.

Öljynviejämaan päätös sijoittaa valtavia summia vaihtoehtoisiin
energiamuotoihin – ja tätä kautta ilmastonmuutoksen torjuntaan –
ennustaa koko Irenalle valoisaa tulevaisuutta.

Arabiemiirikuntien tulevaisuus näyttää Irenan tulevaisuutta
epäselvemmältä. Talouden monipuolistaminen epävakaille aloille, kuten
kiinteistöbisnekseen, aiheutti kansainvälisen talouskriisin iskiessä
valtavan takaiskun Dubaille, Abu Dhabin naapuriemiraatille.

Abu Dhabissakin öljy muodostaa yhä talouden ja poliittisen järjestelmän selkärangan.

Öljynviejävaltiolle tyypilliset talouden rakenteen yksipuolisuus,
koulutusjärjestelmän heikkous sekä äkkipikainen yhteiskuntasuunnittelu
voivat vielä hankaloittaa maan siirtymistä uuteen energiaparadigmaan.

Vaikka Masdar-hankkeen tulevaisuus ei olisikaan kiveen hakattu, Irena
voi vahvistaa sen puolestapuhujien asemaa maan sisäpolitiikassa.

Ennen kaikkea Irenan päämajassa on kyse Arabiemiirikuntien
pyrkimyksestä parantaa asemaansa Persianlahdella. Viime vuosina maa on
pyrkinyt asemansa pönkittämiseen muun muassa ydinvoimaohjelmallaan sekä
isännöimällä Ranskan uutta sotilastukikohtaa ja vetäytymällä
Persianlahden yhteistyöneuvoston valuuttaunionista.

Arabiemiraatit pyrkiikin Irenan ja Masdarin kaltaisilla hankkeilla
siihen, että länsimaat tunnustaisivat sen maltillisuuden,
edistyksellisyyden, innovatiivisuuden ja harkitsevuuden.

Jos Arabiemiraattien ja muiden energiantuottajamaiden
kansainvälispoliittinen painoarvo edelleen kasvaa, herää kysymys, miten
niiden taloudellinen rakenne ja poliittinen järjestelmä vaikuttavat
maan ulkopolitiikkaan.

Energia-asetta Arabiemiraatit tuskin haluaa käyttää. Kun
autoritaaristen maiden taloudellinen painoarvo kasvaa, suurennuslasin
alle joutuvat myös niiden poliittisten järjestelmien ongelmat.

Arabiemiirikuntien tulisikin alkaa panostaa myös oikeusvaltioon ja sen
kehittämiseen. Huhtikuussa paljastui kidutusskandaali, johon liittyi
hallitsijaperheen jäsen sekä poliisivoimien edustajia. Se on vain yksi
oire ongelmista, joihin lännen tulisi puuttua kriittisesti, vaikka
energia- ja kauppapoliittiset intressimme alueella olisivatkin kasvussa.