Bråk från första början
Hufvudstadsbladet
Peter Buchert

FN:s klimatmöte i Cancún körde fast i fråga om både innehåll och formalia genast i starten.

Klimatmötet utreder möjligheten att rösta fram beslut då parterna inte
kommer överens i svåra frågor. Papua Nya Guinea lade fram initiativet
genast då delegaterna bänkade sig i Cancún. Mexiko beslöt att utreda
frågan trots att Bolivia, Indien och Saudiarabien protesterade omgående.

Partsmötena kring FN:s konventioner har kritiserats för att de har svårt
att komma någon vart då beslut förutsätter konsensus, det vill säga att
inemot 200 länder samtycker. Det leder oftast till att man inte når
något avtal eller på sin höjd en urvattnad kompromiss. Inom FN
diskuteras en reform av systemet.

– Det kunde öppna många knutar på sikt men jag betvivlar att det kan
lyckas redan på det här mötet, säger Anna Korppoo på Utrikespolitiska
institutet.

Papua Nya Guinea hänvisade till förra årets klimatmöte i Köpenhamn då
protester från ett fåtal länder under den sista natten stjälpte den
avtalstext som den stora majoriteten enats om.

– Typiskt att mötet diskuterar process igen. Får se om man ska hinna prata substans i något skede, säger Korppoo.

Den substans som pratades på den första sessionen var mest en upprepning
av gamla krav. Japan säger ovillkorligt nej till en förlängning av
Kyotoprotokollet och kräver ett betydligt bredare klimatavtal.