Sotatoimet tuovat suosion
Iltalehti
Nina Dale

Programme Director Mika Aaltola commented on Putin’s popularity in Iltalehti on August 8th. He stated that the phenomenon known in politics as “rally around the flag” applies in Putin’s popularity. People like leaders that show their power. 

 

 

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltolan mukaan politiikassa tunnettu rally around the flag -ilmiö pätee Putininkin suosionnousuun. Kansa tukee voimansa näyttänyttä johtajaa.

– Se on tyypillistä sellaisessa tilanteessa, jossa suurvallan johtaja on suorittanut sotilaallisen toimenpiteen menestyksekkäästi. Se nostaa kansansuosiota.

Ilmiötä on tutkittu esimerkiksi Yhdysvalloissa paljon: Yhdysvaltojen sotaretket maailmalla ovat monesti saaneet aikaan presidentin suosionnousun. Aaltola kuitenkin korostaa, että ilmiö on ohimenevä.

– Vahvoihin johtajiin on kansan helppo samastua. Venäjän tapauksessa tätä edesauttaa se, että samaan aikaan Venäjällä on siirrytty keskitettyyn tiedonvälitykseen ja opposition ääntä ei kuulu. Venäläisen median avustuksella Putinin operaatiot Krimillä ja itäisessä Ukrainassa tuntuvat järkeviltä ja hyviltä valinnoilta.

Suosiota lisää tutkijan mukaan myös se, että media esittää Venäjän olevan ulkoisen uhan alla, jota vain Putin pystyy taitavalla strategiallaan torjumaan.

Mediatempaukset ja sotatoimet osaltaan painottavat Putinin vahvuutta, toisaalta paljastavat heikkouden.

– Putin on korostanut ylivertaisen vahvan johtajan imagoa, joka toimii ovelasti ja nostattaa Venäjän uuteen loistoon. Siinä tarvitaan mediakuvia.

– Toisaalta kyseessä on paradoksi: kansakuntaa yhdistetään, jotta oma valta säilyisi. Sotilaalliset operaatiot tulevat instrumenteiksi oman vallan kohottamiseen. Tästä käsin voidaan tulkita, että Putin on kokenut uhkaa omalle vallalleen esimerkiksi Maidanin aukion kaltaisten tapahtumien toistumisesta Venäjällä.