Kaasu räjäyttää kilpailun - Euroopasta kivihiilen kaatopaikka
Talouselämä
Laura Korkalainen

Institute Researcher Antto Vihma commented on the implications of the US shale gas boom on Europe in the weekly Talouselämä on 30 March.

 

Link to the article in Talouselämä online service (in Finnish)