Terrorhotet – “Olyckligt med nivåer”
Aktuell Säkerhet 7/2010 vol. 29
Per Lunqe

Hotet har funnits flera år

Terrorforskaren Toby Archer vid
Utrikespolitiska institutet i Helsingfors påstår att det rör sig om
verkliga hot. En man som ska ha varit aktiv i al-Qaida, och som ska ha
kommit från Tyskland, och som nu sitter i fängsligt förvar hos den
amerikanska armén i Afghanistan, ska ligga bakom uppgifter som pekar mot
hot? – Han är under utredning av tyskarna och begärd utlämnad. Han togs
redan i somras. Och ingen vet varifrån hans uppgifter kommer. Om han är
fängslad är det ju svårt att tala med media. Det svajar betänkligt i
den kritiska granskningen. Magnus Norell menar att det finns ett
terrorhot mot Europa, men att det funnits i flera år.

– Men det ska du och jag, gemene man inte veta något om, förrän efteråt,
av typen att Säkerhetspolisen går ut och säger att de avstyrt hotet.
Alternativt att polisen utrymmer någon lokal eller plats. På
Rikskriminalpolisen vill inte pressekreteraren Varg Gyllander kommentera
vilka åtgärder som vidtas med anledning av den höjda hotnivån.– Vi
svarar inte på sådana frågor, även om hotet innebär åtgärder för oss,
säger han.

SÄPO: Specifikt hot

Däremot svarar Säkerhetspolisens pressansvarige Patrik Peter på frågor.
Han säger att Säkerhetspolisen nu lägger mer resurser ”än normalt” på
hotet. Det finns ett konkret hot? – Det finns ett specifikt hot, men det
är inte omedelbart. Det är inte just nu på den nivån att man behöver
vid ta säkerhetshöjande åtgärder generellt i samhället. Det är därför vi
ligger kvar i mitten på hotskalan. Jämfört med andra EU-länder så är
vår nivå relativt sett lägre, säger Patrik Peter.

Magnus Norell menar att det är dumt att kalla hotet för nationellt och
att vi har en hotskala när det finns flera i Europa. Har vi ett
nationellt hot? – Man kan tycka att det är dumt, men det är ett hot mot
Sverige som förändrats. Hotet är inte längre lågt. Ska jag som bor i en
söderförort oroa mig för att åka in till T-Centralen? – Nej. Men ändå
höjs hotnivån? – Ja. Men vi har sagt att det inte är ett omedelbart hot.
Vi bedömer nu inte att det finns behov att skärpa säkerheten på
allmänna platser, säger Patrik Peter.