EU-valet 2014 kan ändra allt
Hufvudstadsbladet
Sylvia Bjon & Katarina Koivisto

Institute Director Teija Tiilikainen was interviewed by Hufvudstadsbladet (13.9.). She commented on the European Commission President Jose Manuel Barroso’s State of the Union address, in which he advocated a deepening of the political union, and expressed his wish that European political parties would present their candidate for the post of Commission President ahead of the European elections.

 

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso vill fördjupa den politiska unionen. Han talar om att närma sig förbundsstat, men redan följande EU-val kan se annorlunda ut om Barroso får som han vill.

– Låt oss inte vara rädda för ordet: Vi kommer att behöva utvecklas till en federation av nationalstater, sade José Manuel Barroso i går morse då han höll sitt linjetal inför Europaparlamentet.
Han lovade att kommissionen presenterar sin plan för en fördjupad monetär union redan i höst. Dessutom ville han att följande steg ska skymta vid horisonten.
– I förlängningen behövs det ett nytt fördrag. Jag säger inte det här lättvindigt – vi vet alla hur utmanande det har blivit att göra ändringar i EU-fördrag, sade Barroso med hänvisning till Lissabonfördraget.
Han ville också se förändringar redan till följande EU-val 2014.
– Vi har ofta en klyfta mellan de nationella partierna och de europeiska blocken här i Strasbourg. Det här märks rentav i EU-valen. Vi ser inte ens namnen på de europeiska grupperingarna i valbåset, sade Barroso.
Kommissionen vill stärka de europeiska grupperingarnas möjligheter att synas i valet.
Ett ännu mer konkret förslag ur väljarens synvinkel är Barrosos vision om att grupperingarna ska ha en kandidat för kommissionsordförandeposten i förväg. Modellen påminner då mera om europeiskt ”statsministerval”, där väljarna redan i valbåset känner till en galjonsfigur för varje politisk grupp.
Federation, men ändå inte?
Utrikespolitiska forskningsinstitutets direktör Teija Tiilikainen ser det som ett intressant förslag. Andra förslag om hur EU-kommissionens ordförande ska väljas har tidigare lagts fram, till exempel Tysklands förbundskansler Angela Merkels om att denne skulle väljas i direkta val.
Redan i nuläget ska Europeiska rådet – medlemsländernas regeringschefer – ta valresultatet i beaktande då de föreslår kommissionsordförande.
– Det är inte revolutionerande, men för väljarna innebär det att de europeiska partierna får ansikten. Det skulle bli ett mer transparent val av ordförande och mer parlamentaristiskt, säger Tiilikainen.
Hon ser inte Barrosos tal som överraskande, men tycker att han tydliggör vad hans roll är: att tala på just en europeisk nivå. Han sätt att ändå nämna nationalstaterna då han flaggar för en federation vittnar om en viss försiktighet, bedömer Tiilikainen.
Just detta blev föremål för debatt också i parlamentet. Guy Verhofstadt, ordförande för liberala gruppen Alde, frågade sig varför Barroso är så tvetydig.
– Vi behöver inte en federation mellan regeringar, det vore ju bara mer av det vi har nu, med det mellanstatliga Europeiska rådet. Vi behöver en europeisk federation mellan alla medborgare. Medborgarna ska vara i centrum, anser Verhofstadt.
Bankunion första steget
Det första steget mot fördjupat samarbete är en bankunion som stegvis ska träda i kraft redan från årsskiftet.
Men det är viktigt att skilja mellan vad en bankunion och en gemensam banktillsyn har för funktion på sikt och de mekanismer som krävs för att hantera den akuta finanskrisen inom euroområdet, anser Finansbranschens centralförbund. Att tro att en gemensam tillsyn kunde starta redan om tre månader är också att ha för bråttom.
– Ett gemensamt depositionsskydd för bankerna i euroområdet är en annan kritisk punkt. Det innebär lätt en inkomstöverföring från banker i norra Europa som skött sig till dem i Sydeuropa som inte gjort det, säger centralförbundets vd Piia-Noora Kauppi.
Det förslag EU-kommissionen lade fram i går innebär utökade befogenheter för Europeiska centralbanken ECB då det gäller att övervaka euroområdets cirka 6 000 banker.
Finland för en union
ECB tar enligt det över alla uppgifter från de nationella finansinspektionerna som handlar om att bevara den finansiella stabiliteten och avslöja lönsamhetsrisker. Centralbanken kan också dra in banktillstånd i hela euroområdet. Stresstester och inspektioner ingår även de i verktygslådan.
– Det är ändå viktigt att tillsynen är klart avskiljd från ECB:s penning¬politik, säger Kauppi.
I ett pressmeddelande inför det möte EU:s finansministrar håller på Cypern i slutet av veckan konstaterar Finansministeriet att Finland ser positivt på kommissionens förslag om en bankunion.
Målsättningen är att bryta ödesgemenskapen mellan banker och stater så att skötseln av en bankkris i framtiden inte längre betalas av skattebetalarna, heter det i ministeriets pressmeddelande.
Hoppas på en ”vettig helhet”
Den nya tillsynen och bankunionen omfattar bankerna inom euroområdet, men också EU-länder som inte använder euron har en möjlighet att ansluta sig. Filialer och dotterbanker inom euroområdet omfattas också, även om moderbanken ligger utanför.
Det innebär till exempel att reglerna gäller Nordea och Sampo Bank, men också Handelsbanken i Finland, trots att moderbankerna finns i Sverige och Danmark.
– En enhetlig tillsyn inom EU skulle vara bra, men besluten utanför euroområdet fattas på nationell nivå, säger Kauppi.
Nordea som nordisk affärsbank välkomnar tillsynen.
– Vi hoppas att det blir en vettig helhet, säger direktör Ari Kaperi på Nordea.
– Ju fler länder som ansluter sig des¬to bättre, säger han.
Bestämd. Vi bör göra det till en topprioritering att skapa en tillsynsmyndighet till början av nästa år. På så sätt kan vi bereda vägen för beslut om att använda europeiska säkerheter för att rekapitalisera banker, säger José Manuel Baroso. I bakgrunden Europaparlamentets talman Martin Schulz. 

FAKTA
Barrosos tal steg för steg
”Vi behöver tillväxt. Därför behövs reformer. Modernisera administration. Reformera arbetsmarknaden för att balansera trygghet med flexibilitet och garantera att social trygghet kvarstår.”
”Kommissionen kommer snart att presentera en ny inremarknadsakt, Single Market Act II.”
”Vi måste minska vårt energiberoende och maximera potentialen i förnyelsebar energi.”
”Vi behöver en europeisk arbetsmarknad, där det är lika lätt att arbeta i ett annat EU-land som i hemlandet.”
”Före nyår kommer kommissionen att presentera ett ungdomspaket, alltså en samhällsgaranti för unga och ett ramverk för att underlätta läroavtal.”
”Vi måste också stärka den sociala likställdheten. Det är ett särdrag som skiljer Europa från andra samhällsmodeller.”
”Kommissionen kommer att fortsätta kämpa för en rättvis och ambitiös skatt på finanstransaktioner, vilket skulle ge skattebetalarna en del av frukterna från finanssektorn, och inte bara tilldela finanssektorn skattebetalarnas pengar.”
”Den gemensamma bankövervakningsmekanism vi föreslår i dag ska stärka arkitekturen. (…) Alla eurozonens banker ska övervakas.”
”Kommissionen kommer redan i höst att presentera ett förslag till hur den ekonomiska och monetära unionen ska fördjupas.”
”Detta kan inte göras utan att stärka de politiska grupperingarna. (…) Därför behöver vi en stärkt författning för de politiska blocken på Europanivå.”
”De europeiska partigrupperingarna kunde presentera sina kandidater för EU-ordförandeposten redan till valet 2014. Det kan göras utan fördragsändring, och gör valet tydligare för väljarna.”
”Att skapa en federation av stater kommer i förlängningen att kräva ett nytt fördrag. Det ska vara väl förberett. Före EU-valet 2014 ska kommissionen presentera riktlinjer för en framtida europeisk union, och idéer för ett fördrag i god tid för allmän debatt.”