Venäjä-suhteiden tulevaisuus puhutti
Ruotuväki
Juho Mäki-Lohiluoma

Ruotuväki wrote on September 19th about the FIIA seminar on superpower relations. Speaking at the seminar, Visiting Senior Fellow at the Institute Robert Nurick said that the Ukraine crisis has speeded up the weakening of the US-Russian relations, but the problems originally began before the crisis.
Ukrainan tapahtumat ovat kiihdyttäneet suhteiden heikentymistä.
Aleksanteri-instituutin professori Vladmir Gelman ja Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Robert Nurick ruotivat instituutin järjestämässä seminaarissa Yhdysvaltojen ja euroopan Venäjä-suhteita. Keskustelua hallitsi Ukrainan kriisi ja sen vaikutukset, mutta perspektiiviä laajennettiin myös kehityksen tarkasteluun pidemmällä aikavälillä.
– Ukraina kriisi kiihdytti Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden heikentymistä, mutta ongelmia oli myös ennen tätä. Jo viime syksynä kahdenväliset suhteet olivat heikolla tolalla. En usko, että Yhdysvallat tulee panostamaan suhteiden parantamiseen kovinkaan paljoa niin kauan, kun Putin on vallassa Venäjällä, Nurick sanoo.
Myös Venäjän sisäpolitiikkaa tarkasteltava
Professori Gelman korosti, että Venäjän toimia Ukrainassa pitää tarkastella myös sisäpoliittisen tilanteen valossa. Krimin valtauksen jälkeen venäläisten tyytyväisyys hallintoon nousi nopeasti.
– Huomioitava on kuitenkin myös kriisin epätoivotut sivuvaikutukset. Taloudellinen epävarmuus, talouskasvun pysähtyminen ja merkittävä pääomapako ovat Putinin hallinnon kannalta ongelmallisia, Gelman analysoi.
Krimin valtauksen loppumiseen tai Yhdysvaltojen sotilaalliseen väliintuloon tutkijat eivät usko. Myöskään Venäjän nykyhallinnon kaatumista ei heidän mukaansa ole näköpiirissä.