Dags att ro klimatavtalet iland
Natur och Miljö

Senior Research Fellow at the Institute Antto Vihma commented on the climate agreement negotiations in Natur och Miljö on December 5th.