Finlands Rysslandslinje fortsätter som bilateral

Statsminister Matti Vanhanen (c) vill varken överdriva eller
underskatta försvarsminister Jyri Häkämies (saml) bedömning av den
insats Finland och Sverige som Natomedlemmar kunde göra i Nato-
Rysslandrådet.

– Finland sköter sina relationer med Ryssland på bilateral basis. Det
är också alldeles klart att Finland i den
kommande säkerhetspolitiska
redogörelsen inte kommer att ta ställning för ett Natomedlemskap,
sade statsminster Matti Vanhanen i går på ett möte med
Utrikesredaktörernas förening i Helsingfors.

Jyri Häkämies sade i sitt anförande tidigare i veckan att ett
gemensamt nordiskt ställningstagande skulle vara nyttigt med tanke på
helheten när det gäller Natos relationer till Ryssland. Om Finland
och Sverige skulle gå med i Nato skulle det innebära att bägge
länderna också skulle sitta med i Nato-Rysslandrådet, som grundades i
maj 2002. Många förhoppningar både i väst och i Ryssland knöts till
det nya gemensamma rådet, men sex år senare har dessa inte infriats.

Finlands och Sverige erfarenheter och breda samarbetsnätverk med
Ryssland skulle innebära välkommen Rysslandsexpertis för Nato också i
Nato-Ryssland rådet, resonerar Häkämies och drar paralleller till den
roll länderna har inom EU.

I går ville Vanhanen inte uttala sig om hur han ser på de möjligheter
Häkämies lyfter fram.
– Jag vill varken överdriva eller underskatta hans bedömning, sade
Vanhanen.

Oenighet hotar rådet

Forskaren Arkady Moshes på Utrikespolitiska institutet tror inte att
ett par enskilda länder kunde blåsa nytt liv i Nato-Rysslandrådet.

– Hela problemet handlar om att situationen har förändrats. Då rådet
grundades tyckte man att de yttre gemensamma hot man hade – den
internationella terrorismen – hade prioritet över inbördes
åsiktskillnader. Men nu har de inbördes olika uppfattningarna hamnat
i förgrunden, säger Moshes.

Han tillägger att det inte automatiskt löser alla problem att alla är
med.

– Se på OSSE (organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).
Där är alla med men problemen är ändå stora.
Arkady Moshes understryker ändå att Nato-Rysslandrådet potentiellt
kan bli ett fungerande forum för samarbete.

Abchasien inget Kosovo

Moshes, som var en av talarna på ett Rysslandsseminarium som sfp
ordnade i torsdags, sade att Ryssland upplever att den ryska
regeringens åsikter i Kosovofrågan totalt ignorerades av EU. Nu
handlar EU på samma sätt när det gäller Abchasien och stöder
områdets frigörelseförsök från Georgien.

Vanhanen medgav i går att beslutet om Kosovo helt och hållet var
politiskt.
– Men vi har sagt klart ut att Kosovo är ett specialfall, inte en
modell som kan överföras på andra områden, sade Vanhanen i går.
Om det innebär att Finland i det här fallet stöder Georgien ville han
inte heller uttala sig.

Både då det gäller Serbien som går till val på söndag och Kina, där
krav på bojkott av de olympiska spelen har krävts på grund av
bristerna i landets hantering av mänskliga rättigheter, betonade
Vanhanen vikten av att upprätthålla en dialog.
– Genom att knyta Kina närmare till det internationella systemet kan
man hoppas på resultat. Men det är klart att Kina har en lång väg kvar.