Västbalkan är närmare unionen
Hufvudstadsbladet
Peter Buchert

Europeiska unionen ska sikta på att utvidgas på Balkan, anser kommissionen. Serbien föreslås få kandidatstatus medan förhandlingarna med Montenegro kan inledas.

EU-kommissionen vill utvidga unionen för att öka stabiliteten på Balkan. Med hänvisning till framsteg som skett i området i år anser utvidgningskommissionären Stefan Füle att det är dags att inleda förhandlingar med Montenegro och ge Serbien status som medlemskandidat. Ganska väntat, anser EU-forskaren Tanja Tamminen på Utrikespolitiska institutet.

– Montenegro är ett klart fall, en pytteliten stat med goda relationer till sina grannar. Men jag hade väntat mig att kommissionen varit lite mer villkorlig i förhållande till Serbien, att man krävt något lite mer konkret, säger hon.

I somras blev det klart att Kroatien kan bli EU:s 28:e medlemsland 2013. Efter att Belgrad och Pristina inlett en dialog, som kommissionen betecknar som lovande, blir också Serbiens väg mot Bryssel rakare.

– Kommissionen kunde ha betonat att det måste ske framsteg i den dialogen, säger Tamminen till Hbl per telefon från Kosovo.

Enligt Tamminen har EU inget annat val än att försöka värva nya medlemmar på Västbalkan.

– Annars blir folket här som isolerade på en ö inuti EU, och det skapar problem. Beträffande EU:s ekonomi betyder det ingenting, staterna är så små.

Montenegro har jobbat hårt på nödvändiga reformer, fastslår kommissionen i sin årliga utvidgningsrapport. Kommissionen upprepar sin tidigare ståndpunkt att förhandlingar kan inledas också med Makedonien.

Men, säger kommissionen i samma andetag, än återstår en hel del att göra på Balkan och nämner då principer för god förvaltning, lagstiftning, sysselsättning och regionalt samarbete som de största utmaningarna. Och beträffande massmediernas yttrandefrihet har utvecklingen gått i fel riktning.

EU siktar inte bara mot sydost utan också nordväst. Förhandlingarna med Island förlöper hyggligt och ska fortsätta att göra det, bedömer kommissionen. Det isländska medlemskapet förutsätter att nyckelfrågorna om fiske och miljöskydd kan lösas.

Kommissionen konstaterar att förhandlingarna med Turkiet tyvärr inte tagit minsta steg framåt på mer än ett år. Dessvärre noterar man med oro de spändare relationerna mellan Turkiet och Cypern.

Peter Buchert

Fakta

Nio i kö till Bryssel

• Kroatien har förhandlat klart med EU och väntas bli unionens 28:e medlemsland i juli 2013.

• Fyra länder har status som kandidater: Island och Turkiet har inlett förhandlingar. Makedonien är politiskt redo för att börja förhandla, men inget händer förrän alla medlemmar är överens. Nu föreslår kommissionen att förhandlingar kan inledas också med Montenegro.

• Albanien, Serbien, Bosnien-Hercegovina och Kosovo klassas som potentiella kandidater. Albanien står långt utanför EU tills demokratin främjats tillräckligt. Kommissionen föreslår att Europeiska rådet beviljar Serbien kandidatstatus. Bosnien saknar en statlig regering och har inte ens ansökt om EU-medlemskap efter valet 2010. Så länge uppfattningarna om Kosovos ställning går isär kan förhandlingar inte inledas.