Budgetstupet hotar - politikerna bara gnabbas
Hufvudstadsbladet
Sanna Karlsson

Institute Researcher Charly Salonius-Pasternak gave his comments on the state of the US economy in the daily Hufvudstadsbladet on 1 March.

 

 

Häktade invandrare som släpps fria. Köttfabriker som går på tomgång
när livsme­delsinspektionen inte fungerar. Allt det här kan bli
verklighet i USA när de stora budgetnedskärningarna träder i kraft i
dag.

 

Det var meningen att de aldrig skulle kunna bli verklighet. De
automatiska nedskärningarna som träder i kraft i dag skulle vara så
avskräckande att de skulle tvinga politikerna att enas om att spara
pengar och stoppa den skenande statsskulden.

– Tanken var att nedskärningarna skulle vara så otroliga att de
skulle tvinga politikerna till en kompromiss, säger forskaren Charly
Salonius-Pasternak på Utrikespolitiska institutet.

Kongressen fattade beslutet 2011.

På en tioårsperiod ska 1,2 biljoner dollar (850 miljarder euro)
sparas in från den federala budgeten. Tidsfristen för politikerna att
bestämma vad som ska sparas eller öka inkoms­terna gick ut i går – och
då träder automatiska besparingar i kraft. De slår till hårt speciellt
mot försvaret, men också en mängd andra federala program som inte har
stiftats om i lag. Det sociala skyddet och sjukvårdsförsäkringarna är
lagstadgade så de skärs inte ned.

85 miljarder dollar (cirka 66 miljarder euro) ska sparas in mellan mars och september (se faktarutan för sannolika följder).
Inga möten

I dag ska president Barack Obama träffa ledarna för både demokrater
och republikaner – efter över en och en halv vecka utan direkta
kontakter i frågan. Politikerna har mest koncentrerat sig på att gräla
om vems fel det är att nedskärningarna nu står för dörren.

Argumenten är bekanta från de tidigare grälen kring budget och
skattestup: demokraterna vill ha skattehöjningar och mindre
nedskärningar, republikanerna bara nedskärningar.

– Tyvärr verkar kongressens republikaner ha bestämt sig för att inte
kompromissa – inte be om någnting av de rikaste amerikanerna – utan i
stället låta nedskärningarna drabba medelklassen, sade president Barack
Obama i ett radiotal i lördags.

Republikanerna anser att de kompromissat tillräckligt då de gick med
på att höja skatterna för de rikaste medborgarna i den senaste
sammandrabbningen i januari.

– Herr president, ni har redan fått era skattehöjningar. Det är dags
att kapa utgifterna här i Washington nu, sade representanthusets talman
John Boehner enligt nyhetsbyrån AP.
Vägrar kompromissa

Charly Salonius-Pasternak ser republikanernas ovilja att kompromissa som den främsta orsaken till dödläget.

– Republikanerna i representanthuset visar tydligt att de inte vill
kompromissa om något. De tror inte på konceptet att ”vi ger er något om
vi får något i stället”.

Salonius-Pasternak säger också att nedskärningarna tydligen inte är
tillräckligt stora för att vara verkligt avskräckande. Det handlar om
kanske 10 procent av den federala budgeten som politikerna kan påverka.

– En första periodens Tea Party-representant som har ett val som
väntar om två år bryr sig inte om de stora lösningarna, utan om sin egen
politiska framtid.

Ytterligare källor: AP, New York Times, Washington Post, NPR

Dödläge. Politikerna i Washington DC föredrar att gräla framom att kompromissa. lehtikuva/

Budgetpolitik USA

Fakta:

Exempel på följder

• Försvar: Beredskapen för stridstrupperna minskar.
Försvarsministeriets 800 000 civila anställda permitterade en dag per
vecka från april.

• Transport: Luftfartsmyndigheten ska spara över 460 miljoner euro.
Permitteringar på en dag per löneperiod, färre avgångar, försenade flyg
och stängda regionala flygplatser.

• Undervisning: 70 000 barn från låginkomstfamiljer går miste om stödundervisning.

• Livsmedelssäkerhet: Ska spara cirka 230 miljoner euro. Om
köttinspektörerna permitteras kan köttfabrikerna inte fungera för fullt.

• Nationalparkerna: Kortare öppethållningstider. Vissa känsliga områden obevakade.

• Gränsbevakning: 5 000 gränsbevakare permitteras.

• Brottsbekämpning: Hundratals häktade invandrare har släppts i väntan på att rättegångarna börjar.

Citat:

”Det handlar i princip om att flytta omkring solstolarna på Titanics däck.”

Dan Pfeiffer

President Obamas rådgivare

om regeringens möjligheter att påverka hur nedskärningarna riktas.