Yhdysvalloilla oli kylmän sodan aikana yksi vastustaja. Sen jälkeen maa on kohdannut useita, toisistaan hyvin erilaisia vastapelureita, kuten Venäjän, Kiinan, Pohjois-Korean, Iranin sekä al-Qaidan ja Isisin kaltaiset sunni-jihadistit. Yhdysvaltojen on vaikea, ellei jopa mahdotonta keskittyä kaikkiin vastustajiinsa yhtä aikaa. Dramaattiset tapahtumat ja rajalliset resurssit saavat aikaan sen, että hallinto keskittyy kerrallaan yhteen uhkaan määrätyn ajan. Siitä voi kuitenkin seurata tarkkaamattomuutta tai muiden vastustajien synnyttämien uhkien aliarviointia. Se taas voi kasvattaa uhkia. 

Tämä Working Paper käsittelee aihetta kolmesta näkökulmasta: 1) Miten Yhdysvaltain pääasialliset vastustajat uhkaavat sen etuja, 2) miten maan eri liittolaiset tunnistavat ja priorisoivat kohtaamiaan uhkia, ja 3) miten Yhdysvaltain vastustajat tunnistavat ja priorisoivat kohtaamiaan uhkia, mukaan lukien Yhdysvalloista, niin sen liittolaisilta kuin toisilta mailtakin tulevia uhkakuvia. Tutkimus tarjoaa suuntaviivoja, jotka Yhdysvaltojen olisi pidettävä mielessä, kun se on tekemisissä usean vastustajan kanssa yhtä aikaa. Tutkimus kiinnittää huomiota tarpeeseen, jonka mukaan Yhdysvaltojen on hallittava suhteitaan moniin liittolaisiin, jotka suhtautuvat uhkiin keskenään erilaisin tavoin.

Mark N. Katz
Vieraileva vanhempi tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma