yhteenveto

Euroopan unionia on syksystä 2021 alkaen koetellut energiakriisi, jota on vauhdittanut entisestään niin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, geopoliittiset jännitteet kuin ilmastokriisi. Venäjän Ukrainaan kohdistama sotilaallinen eskalaatio helmikuussa 2022 muutti radikaalisti eurooppalaisten näkemyksiä energiakaupasta Moskovan kanssa. EU julkisti toukokuussa 2022 REPowerEU-suunnitelmansa, jonka tarkoituksena on vähentää energiariippuvuutta Venäjästä monipuolistamalla kumppanuuksia energiakaupassa, lisäämällä energiatehokkuutta ja vauhdittamalla vihreää siirtymää.

Tässä Working Paper -julkaisussa tarkastellaan EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisimpiä kehityskulkuja vuodesta 2021 lähtien. Analyysin keskiössä on erityisesti REPowerEU-suunnitelma. Julkaisussa esitetään, että vaikka sota Ukrainassa on jouduttanut EU:n energiapoliittisia linjauksia, vihreän siirtymän toteutuksessa on yhä monia ongelmia. Näihin lukeutuu muun muassa tukeutuminen saastuttaviin fossiilipolttoaineisiin, ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat rajoitukset uudistuvan energian tuotannolle sekä tuotantoketjujen häiriöt kriittisissä raaka-aineissa. Vaikka geopoliittiset jännitteet vesittävät ilmastotoimia globaalisti, suunniteltua nopeampi EU:n energiasiirtymä voisi vaikuttaa myönteisesti monenkeskiseen ilmastonmuutoksen vastaiseen yhteistyöhön.

Johtava tutkija