Viimeisimmät vaalit Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Saksassa osoittavat, että autoritaaristen valtioiden sekaantuminen demokraattisten maiden vaaleihin kasvaa. Ne hakkeroivat dataa ja jakavat aineistoa tietovuotojen avulla. Vuotoa vahvistetaan levittämällä disinformaatiota ja epäluuloa sosiaalisessa mediassa.

Vaaleihin sotkeutuminen voidaan tunnistaa viisiportaisen mallin kautta. Mallin avulla on mahdollista kehittää algoritmipohjaisia välineitä, joilla voidaan havaita automatisoituja vaalihäirinnän muotoja. Vaalihäirintä on toteutettavissa samalla peruskaavalla uusien demokraattisten vaalien yhteydessä. Kasvava tietoisuus sen toimintatavoista vähentää kuitenkin kokonaisvaikutusta. Vähenevän vaikutuksen trendi on havaittavissa viime aikojen vaalihäirintäoperaatioissa keskeisten vaalien yhteydessä: Yhdysvalloissa vaikutus oli korkea, Ranskassa matalampi ja Saksassa vähäinen. Vaaleihin sekaantuminen voi myös kostautua, ja siten ennaltaehkäistä vaalihäirinnän todennäköisyyttä.

Tällä hetkellä dataa ei käytännössä valvota demokraattisesti. Äänestäjien pitäisi kuulla puolustautumiskeinoista, joilla kamppaillaan manipuloivia algoritmeja ja tulevia tekoälypohjaisia taktiikoita vastaan. Hallitukset voivat tarjota näitä työkaluja. Nykyistä ketterämmät markkinat ja yhteiskunnalliset ratkaisut voisivat olla käytettävissä kyberperusteisessa vaalivalvonnassa.