Niin sanottua pehmeää valtaa koskevissa teorioissa ei ole toistaiseksi otettu kunnolla huomioon globaalin populaarikulttuurin nykymuotoja, niiden houkuttelevuutta ja muutoksia. Paradoksaalista kyllä, Yhdysvaltain politiikkaa viime aikoina värittänyt draama voi houkutella ja ”viihdyttää” yleisöjä ympäri maailman, koska amerikkalaisten mediatuotteiden leviäminen on jo muuttanut yleisöjen odotuksia.

Populaarikulttuurin muodot niin Yhdysvalloissa kuin globaalistikin muuttuvat paraikaa. Tähän muutokseen vaikuttaa etenkin amerikkalaisen media- ja elokuva-alan kehitys. On syntynyt uudenlaisia draaman muotoja, kuten tosi-tv, ja uudenlainen kuuluisuuteen ja julkisuuteen perustuva status. Näitä ei ole otettu huomioon pehmeän vallan malleissa.

Kyberavaruus ja sosiaalinen media voimistavat näitä piirteitä. Informaation aiempaa nopeampi jakaminen ja leviäminen paitsi muuttavat tapaa, jolla autenttisuus ja auktoriteetti ymmärretään, myös voimistavat poliittisen draaman tarvetta.

Kuuluisuuskulttuuri – ajatus kuuluisuudesta kuuluisuuden itsensä vuoksi – sekoittuu poliittisiin kriiseihin, mikä tekee poliitikkojen ja poliittisten puolueiden noususta ja tuhosta houkuttelevaa ja viihdyttävää. Voidaan ajatella, että Yhdysvalloilla valtiona on tällainen kuuluisuuteen perustuva asema. Yhdysvaltain politiikalla on dramaturgista valtaa, joka lievittää Washingtonin kohujen, poliittisen vastakkainasettelun kärjistymisen ja poliittisen lamaannuksen negatiivisia vaikutuksia.