Ruotsin ja kolmen muun EU-maan ulkopoliittiset tutkimuslaitokset laativat parhaillaan EU:n uutta globaalistrategiaa. Aiempi yritys laatia EU:lle uusi turvallisuusstrategia osoittautui mahdottomaksi, eikä onnistumisesta nytkään ole takeita.

Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka korostuu EU:ssa vuonna 2013 enemmän kuin pitkään aikaan. Monet käynnissä olevat hankkeet heijastavat myös ulkosuhteiden päätöksenteossa ja voimasuhteissa tapahtuneita muutoksia.

EU:n suurin haaste on uskottavuus. Strategiatyö voi tarjota aineksia unionin todellisten tavoitteiden määrittelyyn ja toimeenpanon vahvistamiseen. EU:n ulkoiseen uskottavuuteen vaikuttaa myös se, millaisessa tilassa unioni on sisäisesti.

Suomi tukee sekä EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa että strategian uudistamista, muttei kuulu globaalistrategian laatijoihin. Suomella voisi kuitenkin olla tarjottavaa esimerkiksi painopisteiden valitsemisessa, solidaarisuuskäsitteen avaamisessa sekä kansallisen ja EU-strategian laatimisen yhdistämisessä.

Hanna Ojanen
Hanna Ojanen