Tämä tutkimus analysoi Venäjän levittämää propagandaa ja väärää informaatiota Ukrainan konfliktiin liittyen. Näitä keinoja kutsutaan tässä yhteydessä strategiseksi harhauttamiseksi. Tämä käsite kuvaa hyvin Venäjän nykyisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan olennaisen piirteen: sen pyrkimyksenä on saattaa vastustaja heikkoon asemaan puolustuskannalle, alttiiksi yllätyshyökkäykselle.

Venäjä hyödyntää nykyisessä propagandatyössään osittain jo Neuvostoliiton käyttämiä keinoja. Mutta siinä missä neuvostopropaganda perustui ideologisille väitteille todellisuudesta, nykyistä strategista harhauttamista voidaan verrata kaleidoskooppiin, jonka läpi kulkeva valo taittuu useiksi erilaisiksi versioiksi todellisuudesta.

Tässä raportissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti Venäjän luomien, Ukrainan konfliktia koskevien tulkintojen ja harhauttavien käsitteiden syntyä ja kehitystä. Tämän analyysin perusteella selvitetään, mitkä ovat Venäjän harjoittaman strategisen harhauttamisen keskeiset tavoitteet Venäjän sisällä ja toisaalta tietyissä EU:n jäsenmaissa.

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että paras puolustuskeino strategista harhauttamista vastaan on tosiasioihin nojaava perehtyminen asioihin. Sitä vastaan ei ammattimainenkaan sumutus tehoa.

 

Huom: Painetun raportin kappaleissa 9, 10 ja 11 olleita virheitä on korjattu verkkoversioon julkaisun jälkeen.