Britannian arktinen turvallisuuspolitiikka on muuttunut viime vuosikymmeninä. Kylmän sodan jälkeen Britannia hylkäsi arktisen alueen ja alkoi kehitellä turvallisuuslähestymistapaa, joka ei ollut sotilaallinen. Sittemmin maa otti uudelleen käyttöön sotilaallisen puolustusulottuvuuden, mikä näkynee myös Britannian tulevassa arktisessa strategiassa (DAS). 

Muutoksilla Britannia reagoi muuttuviin alueellisiin tekijöihin: arktisen alueen geostrateginen merkitys kasvaa ja Venäjä levittäytyy sotilaallisesti yhä pohjoisemmaksi. Muutokset kuvastavat myös sitä, kuinka Britannia määrittelee brexitin jälkeistä identiteettiään ”globaaliksi Britanniaksi”. Maan laivaston aiempaa laajempi läsnäolo arktisella alueella sopii samaan visioon globaalista Britanniasta, johon myös Britannian ulko- ja turvallisuuspoliittinen suuntaus pohjautuu. Yhtenä painopisteenä on kasvattaa merivoimien vahvuutta ja maan globaalia vaikutusvaltaa merenkulussa.

Resurssien puute puolustusbudjetissa rajoittaa tällä hetkellä Britannian pyrkimyksiä nousta merivoimien herraksi arktisella alueella ja Pohjois-Atlantilla. Maan tavoitteet kuitenkin osoittavat, että se haluaa vahvistaa historiallisia suhteita alueen valtioiden merivoimien kanssa.

Agne Cepinskyte
Vieraileva vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma