RAUHANVÄLITYS EDELLYTTÄÄ VALTIOILTA AIEMPAA LAAJEMPAA VERKOSTOITUMISTA

Rauhanvälitys on kokenut suuria muutoksia globalisaation myötä. Rauhanvälitykseen osallistuu nykyään aiempaa suurempi ja kirjavampi joukko erilaisia toimijoita. Valtiot eivät enää voi toimia ainoastaan virallisten vaikutuskanavien ja edustajien kautta, vaan niiltä vaaditaan kykyä verkostoitua monitasoisten toimijoiden kuten alueellisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten rauhanvälitystoimijoiden kanssa.

Ulkopoliittisen instituutin ja CMI:n yhteinen raportti Global networks of mediation tarkastelee globaalin rauhanvälityksen kehitystä sekä erilaisia institutionaalisia ratkaisuja, yhteistyömekanismeja ja toimintamalleja, joita Suomi voi käyttää rauhanvälitystoiminnassaan ja rauhanvälityskykynsä kehittämisessä. Raportissa analysoidaan globaalien rauhanvälitysverkostojen toimintaa ja rakennetta, Suomen roolia näissä verkostoissa sekä mahdollisuuksia kehittää Suomen kykyjä toimia rauhanvälittäjänä.