Ville Sinkkonen
Tutkija - Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma