Virallinen Kiina korostaa ystävyyttä Venäjän kanssa, mutta suuri osa kansasta kyseenalaistaa ystävyyden ja pitää Venäjää Kiinan suurimpana turvallisuusuhkana. Epäluulo juontaa maiden vaikeasta historiasta.

Venäjää koskeva tietämys ja jopa mielenkiinto ovat vähäisiä. Mielikuvat Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisestä kaoottisesta Venäjästä elävät yhä vahvoina. Toisaalta nuorison keskuudessa presidentti Vladimir Putin nähdään sellaisena vahvana johtajana, jollaista Kiinaltakin toivottaisiin.

Tutkijoiden mukaan Kiinan ja Venäjän strateginen kumppanuus näkyy vain johtajien puheissa, ja todellisuudessa Kiinan ja Venäjän välillä on enemmän sektorikohtaista koordinaatiota kuin syvällistä yhteistyötä. Kiina ja Venäjä jakavat samankaltaisen näkemyksen kansainvälisen järjestelmän moninapaisuuden tarpeesta ja Yhdysvaltain uhkasta, mutta tämä ei riitä tekemään maista ystäviä tai liittolaisia.

Vanhempi tutkija