Euroopan unionin neuvoston kiertävän puheenjohtajan rooli unionin ulkosuhteissa on huomattavasti vähentynyt. Liettuan puheenjohtajakauden näkyvin painopiste on kuitenkin EU:n itäinen kumppanuus. Toimimalla EU-instituutioiden kautta Liettua pyrkii määrittämään Euroopan geopoliittista karttaa tuleviksi vuosikymmeniksi.

Kristi Raik
Vanhempi tutkija - Euroopan unioni -tutkimusohjelma