Venäjällä toimii lukuisia keskenään erilaisia kansallismielisiä liikkeitä. Vaikka niiden edustama aatemaailma voi olla hyvinkin erilainen kuin Venäjän valtiollisen johdon, näillä liikkeillä voi olla oma roolinsa Kremlin pyrkimyksissä hallita kansallismielisyyttä.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten kansallismieliset liikkeet hyödyttävät Kremliä joko edistämällä hallinnon kannalta suotuisia arvoja tai tarjoamalla tyytymättömyydelle helposti valvottavan purkautumistien. Tutkimuksessa tarkastellut kansallismieliset liikkeet voivat toimia varsin itsenäisesti, mutta niiden tarjoama poliittinen vaihtoehto on joka tapauksessa ideologisesti varsin köykäinen.

Tutkimus analysoi myös sitä, miten siinä tarkasteltujen liikkeiden hallinta voi auttaa määrittelemään myös valtion nationalismia. Kuva virallisesta nationalismista piirtyy esiin, kun voidaan osoittaa, minkälaisia kansallismielisten liikkeiden esiin nostamia ajatuksia hallinto tukee ja mitä se puolestaan tukahduttaa.