Kun ennenkokematon lämpöaalto ja metsäpalot, jotka päättyneenä kesänä koettelivat useiden viikkojen ajan Venäjän keskiosia, kirjattiin historiaan omana Wikipedia-artikkelinaan, odotukset Moskovan politiikan muuttumisesta vahvistuivat. Venäläispäättäjien, presidentti Medvedev ja hänen ilmastopoliittinen neuvonantajansa Alexander Bedritski mukaanluettuina, viimeaikaiset lausunnot osoittavat, että ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset tiedostetaan Moskovassa. Venäjä on aiemmin suhtautunut hyvin ristiriitaisesti ilmastonmuutokseen: näkemykset ovat vaihdelleet syvästä epäilystä koko ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta kohtaan aina mahdollisten ilmaston lämpenemisen aiheuttamien maatalous-, turismi- ja taloushyötyjen ennakointiin. Ilmastonmuutos nähdään Moskovassa pikemminkin ulkopoliittisena kysymyksenä ja osana globaalia poliittista agendaa kuin maan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen välittömästi liittyvänä tekijänä.

Vadim Kononenko
Vadim Kononenko