Vladimir Putinin puheissa on kaikunut kansallistunne, jonka tavoitteena on yhdistää
Venäjän kansalaiset vaikeina aikoina ulkoista uhkaa vastaan. Vaikka hänen
tulkintansa nationalismista korostaa yhteenkuuluvuutta ja monikansallisuutta,
viesti voi samaan aikaan ruokkia etnistä nationalismia.